049. Sayı | Kış 1995 | Risale-i Nur’a Doğru

 
 • Risâle-i Nur ve Pozitivizm

  On dokuzuncu asrın sonu ve yirminci asrın başlangıcı insanlık tarihinde önemli değişimlere sahne olmuştur. Asırlar boyu kainat kitabını çözüp onu ve kendisini anlamaya çalışan insanoğlu bu dönemde daha hızlı bir […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’a Dâir Birkaç Mesele

  Risâle-i Nur eserleriyle bir çağa damgasına vuran Bediüzzaman, içinde yaşadığı hızlı değişim ortamında çağdaşlarının ve özelikle karşıtlarının hiç beklemediği şekilde sosyal değişimin akış yönünü tersine çevirmiştir. Şüphesiz her insan içinde […]

   
 •  
 • Kim Kime Muhtaç? Aydınlar Mı Risâle-i Nur’a, Risâle-i Nur Mu Aydınlara?

  Beş yıl kadar önce E.F. Schumacher’in kitabı `Aklı karışıklar için Klavuz’un Türkçesi yayınlandı. Mütercim, müslüman entellektüeller cümlesi içinde yer alan bir isimdi ve çeviriye yazdığı sunuşta, kitabın bu ismini nereden […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’u Anlayamayış Ve Anlatamayışımızın Sebepleri

  Karşımızda iç içe çelişkileri barındıran bir soru yumağı bulunuyor: Risâle-i Nur’u neden anlayamıyor ve anlatamıyoruz? Bu itibarla bu ve bundan sonra gelecek sayfalar bu çelişkiler yumağının çözülmesi çabası olarak anlaşılmalıdır. […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

  Sonra, seyahat-i fikriyede bulunan o meraklı ve terakkî ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i mârifet ve îman alıp gelirken, hayvanât ve tuyûr […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’a Doğru…

  Ruhumda büyük bir boşluk hissederek okuyacak kitap ararken, Risâle-i Nur’u okuduğum zaman, elimde olmayarak ondan ayrılamadım. Kalbimdeki bütün ihtiyacı, Risâle-i Nur eserlerinin karşıladığını hissettim. İlmî ve imanî şüphelerden kurtaran akli […]

   
 •