053. Sayı | Kış 1996 | Bilim ve Din

 
 • Kozmoloji ve Modern Felsefenin Çıkmazlar

  Modern dünya, zihinsel bakımdan XVII. yüzyılda başlar"1 diyordu meşhur filozof B.Russel. Şüphesiz, bu hükmün doğruluğuna hiç kimsenin bir diyeceği olamazdı, nitekim öyle de oldu. İyi amma, yüzyıllardır devam edegelen ve […]

   
 •  
 • Hz. Ibrahim’in (a.s.) Yöntemi ve Kelâm Açısından Önemi

  I. İbrahim’in (a.s.) amacı: Tevhid Bütün peygamberlerin oldugu gibi, Hz. İbrahim’in1 de amacı insanlara tevhid inancını telkin ederek, gönüllere yerleştirmekti. Peygamberlerin hepsi kavimlerine karşı delille mücadele etmişlerdir. Söylediklerine delil getirmiş, […]

   
 •