061. Sayı | Kış 1998 | Modernleşme Serüveni

 
 • Modernleşme ile İnsanileşme İlişkisi/İlişkisizliği

  Modernliğin anlamı Bu yazıda sosyolojik bir kavram olan Modernleşme ile felsefi bir kavram olan insanileşme olgusu arasında nasıl bir alaka olduğu veya olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Modernleşme bireysel bakımdan geleneksel […]

   
 •  
 • Çağdaşlaşma Sınavı

  Çağdaşlaşma; Ahlâk ve Hukuk’un temel yargılarında geçerli olabilecek bir kavram değildir. Müspet ilimlerin kanunlarında da bu kavrama yer yoktur. “Çağdaş” dediğimiz yargılar “doğru” değil iseler; “çağdaş” nitelemesi onlara hiçbir yarar […]

   
 •  
 • Osmanlı’da Hukuk Modernleşmesi

  Osmanlı’da mecelle reformu Osmanlı, medeni hukuk alanına giren konuların büyük bir bölümünü Mecelle adıyla bir kanun halinde düzenleme ihtiyacını neden hissetmiştir? Bu sorunun iki cevabı var: Biri klasik İslam hukukundaki […]

   
 •  
 • “Modernleşme, insanların dinlerine göre değil, vatandaşlıklarına göre hukuk uygulamaktır.”

  Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketleri, hukuki yapıyı da et-kiledi. Hukukta da modernleşme hareketleri başladı ve sorun resepsi-yonlarla halledilmeye çalışıldı. Osmanlıdaki resepsiyon hareketleri hangi ihtiyaçtan doğmuştu. Sebepleri nelerdi? Modernleşme olayı dünyanın en […]

   
 •  
 • Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak

  I Hıristiyanlık dini Roma İmparatorluğuna ait topraklarda ve Yahudiliğin içinde doğup gelişti. Fakat doğduğu günden itibaren aynı zamanda Roma’ya karşı ölümcül bir mücadele sürdürmek zorunda kaldı. Hıristiyanlık getirdiği ilahi hükümlerin […]

   
 •  
 • Osmanlı’dan Türkiye’ye Modernleşme Mücadelesi ve Bediüzzaman

  “Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor biz burada oynuyoruz. O tenvim ile telkin eder, biz kendimizden hayal edip, asammâne tahribimizde eser-i telkini icra ederiz” —Bediüzzaman Said Nursî Modernleşme, […]

   
 •  
 • Modernleşme Serüveni

  Yaklaşık iki yüz yıldır sosyal, siyasi, hukuki ve dini ha-yatımızı etkileyen, düşünce ve yayın hayatımızda fırtınalar koparan, uğrunda kavgalar edilen ve geçen ikiyüz yıllık süreç içerisinde gündemden hiç düşmeyen, değişik […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ı Anlayabilmek İçin Gazali’yi Anlamak

  Cemaatin varyantlarından birinin “bin Muhakemat okuma” seferberliği başlattığını duydum. Bunu bana anlatan bir yakınım kendi oğlunun da bu seferberliğe iştirak ettiğini, gece gündüz Muhakemat okuduğunu, bu yolla zamanın müdakkik bir […]

   
 •  
 • İbn Sina’nın Aile Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri

   
 • III. Selim

   
 • Risale-i Nur’da “Modernleşme”

   
 • Bir Fitnenin Seyir Defteri