065. Sayı | Kış 1999 | Devlet-i Aliyye

 
 • Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası

  Hilafet meselesi çevresindeki tartışmalar günümüze kadar azalan ve eksilen bir yoğunlukta sürmüştür. Yapılan yayınlarda meselenin dini yönü ortaya konulduğu gibi tarihi gelişimi de incelendi. Esasında, önce Türkiye’de, daha sonra diğer […]

   
 •  
 • Nursi’s Conception of Sciences

  The concept of science (fann or ‘ilm) is among the key terms used in the writings of Ustadh Nursi. Before we discuss his treatment of this subject we need to […]

   
 •  
 • Osmanlı Akılcılığı

  Bir toplumun ortaya çıkışı ve varlığını etkin bir şekilde uzun müddet sürdürebilmesi tarihi tesadüflerle açıklanamaz. O toplumun düşünce dünyasının dayandığı çok sağlam felsefî ve dinî temellerin olması gerekir. Bir kerre […]

   
 •  
 • Sistem veya Sistemsizlik: Teoriden Pratiğe

  “Power corrupts, absolute power corrupts absolutely”* —Lord Acton Genel bir kavram olarak, sistemin kendisi, işleyişi ve genel özellikleri hakkında ülkemizde yapılagelen farklı yorum ve eleştiriler had safhadadır. Gerek sistemin kendine […]

   
 •  
 • “Osmanlı mirasını reddetmenin temelinde, tarih bilmezlik yatıyor.”

  Bir yazınızda “Biz redd-i mirâs hakkına sahip değiliz” diyorsunuz. Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yılında bunu biraz açar mısınız? Böyle bir mesele normal aklı başında bir cemiyette tartışılmaz. Dünyada Cumhuriyeti ilân edip, […]

   
 •  
 • Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa (1305?-1387)

  Osmanlı hanedanı ile birlikte tarih sahnesine çıkan ve bir buçuk asırlık bir zaman içinde, en yüksek ilmiye makamını ve vezir-i azamlık mertebesini ellerinde tutan bir Türk ailesinin ilk temsilcisi olan […]

   
 •  
 • Osmanlı Hukuku-Kanunnâmeler ve Şeri’at

  I- OSMANLI HUKUK SİSTEMİNİN TEMEL KAYNAKLARI Önemle ifade edelim ki, Cumhuriyet sonrası, Osmanlı hukuku ile alâkalı kaleme alınan eserlerde ve yapılan araştırmalarda, ba’zı müsteşrikler ve Türk ilim adamları tarafından ortaya […]

   
 •  
 • Mustafa Reşid Paşa

  Bayezid II’ye ait vakıfların ruznamçecisi Mustafa Efendinin oğlu olan Mustafa Reşid, 13 Mart 1800’de İstanbul’da doğmuştur.1 Biyografisi hakkında yazılanlara bakılırsa okuma-yazmayı babasından öğrendiğini, daha sonra medrese derslerine devam ettiğini fakat […]

   
 •  
 • Devlet-i Âliyye

   
 • Risale-i Nur’da Osmanlı ve Tarih Yorumu

   
 • Meclis-i Mebusan’dan Büyük Millet Meclisi’ne

   
 • Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman