065. Sayı | Kış 1999 | Devlet-i Aliyye

 
 • Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa (1305?-1387)

  Osmanlı hanedanı ile birlikte tarih sahnesine çıkan ve bir buçuk asırlık bir zaman içinde, en yüksek ilmiye makamını ve vezir-i azamlık mertebesini ellerinde tutan bir Türk ailesinin ilk temsilcisi olan […]

   
 •  
 • Osmanlı Hukuku-Kanunnâmeler ve Şeri’at

  I- OSMANLI HUKUK SİSTEMİNİN TEMEL KAYNAKLARI Önemle ifade edelim ki, Cumhuriyet sonrası, Osmanlı hukuku ile alâkalı kaleme alınan eserlerde ve yapılan araştırmalarda, ba’zı müsteşrikler ve Türk ilim adamları tarafından ortaya […]

   
 •  
 • Mustafa Reşid Paşa

  Bayezid II’ye ait vakıfların ruznamçecisi Mustafa Efendinin oğlu olan Mustafa Reşid, 13 Mart 1800’de İstanbul’da doğmuştur.1 Biyografisi hakkında yazılanlara bakılırsa okuma-yazmayı babasından öğrendiğini, daha sonra medrese derslerine devam ettiğini fakat […]

   
 •  
 • Devlet-i Âliyye

  Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılı münasebetiyle zengin bir “Devlet-i Âliyye” dosyası ile karşınızdayız. Dünya ve İslam tarihlerinin önemli bir kesitini oluşturan Osmanlı dönemi bir çok ciddi çalışmaya konu olmakla birlikte, […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Osmanlı ve Tarih Yorumu

  Hürriyete hitâp Ey hürriyet-i şer’î! Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun, benim gibi bir şarklıyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın, ben ve umum […]

   
 •  
 • Meclis-i Mebusan’dan Büyük Millet Meclisi’ne

  1876’daki Kanun-i Esasi Osmanlılar açısından olduğu kadar genel tarihimiz açısından da dönüm noktası teşkil etmektedir. İlk defa yazılı Anayasa siste-mine girilmiş ve ilk defa meclis açılarak meşruti bir idareyle tanışılmıştır. […]

   
 •  
 • Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman

  Osmanlı Devleti, sadece ülkemizde değil dünyada, artan bir ilgi ile incelenmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivine beş-altı sene önce üç-beş araştırmacı gelip gitmekte iken, bugün yerli ve yabancı araştırmacılarla dolup taşmaktadır. Çok […]

   
 •  
 • Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

  Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. yıldönümünü idrâk ettiğimiz bugünlerde, bize düşen aslî görev, redd-i mîrâs veyâ târihî restorasyon anlayışına düşmeden artıları ve eksileri ile Osmanlıyı ele almaktır. Türk Edebiyatı Tarihine bakarken, […]

   
 •  
 • Osmanlı’nın Genişleme Stratejileri

   
 • Osmanlılarda Din-Devlet İlişkisi

   
 • Osmanlıyı Anlamak

   
 • “İsyan belirtisi göstermeyenin öldürülmesini İslam hukukuyla bağdaştırmanın imkanı yoktur.”