065. Sayı | Kış 1999 | Devlet-i Aliyye

 
 • Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-i Mebusan

  Cehâlet ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyâsetlerinde, insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. —Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat. Siyasal Temsil ve […]

   
 •  
 • Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü

  Günümüzde “hoşgörü” diye ifade edilen prensip ve anlayışa eskiden “müsamaha” deniyordu. Sözlüklerde bu kelime “görmezliğe gelme, aldırmama, bir kabahatlıya karşı şiddet göstermeyip geçivermek”1 şeklinde manalandırılmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, XIV. […]

   
 •  
 • Eski Türk Geleneğinden Osmanlıya Siyasal İktidara Direnme Sorunu

  Bir metodolojik yanılgı ve sorun’un genel bağlamı Genel de İslam, özelde Osmanlı Devletini konu edinen araştırmaların pek azı istisna edilecek olursa, mesele, sonuçta belli bir ideolojiyi şirin gösterme ve binnetice […]

   
 •  
 • Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası

  Hilafet meselesi çevresindeki tartışmalar günümüze kadar azalan ve eksilen bir yoğunlukta sürmüştür. Yapılan yayınlarda meselenin dini yönü ortaya konulduğu gibi tarihi gelişimi de incelendi. Esasında, önce Türkiye’de, daha sonra diğer […]

   
 •  
 • Nursi’s Conception of Sciences

  The concept of science (fann or ‘ilm) is among the key terms used in the writings of Ustadh Nursi. Before we discuss his treatment of this subject we need to […]

   
 •  
 • Osmanlı Akılcılığı

  Bir toplumun ortaya çıkışı ve varlığını etkin bir şekilde uzun müddet sürdürebilmesi tarihi tesadüflerle açıklanamaz. O toplumun düşünce dünyasının dayandığı çok sağlam felsefî ve dinî temellerin olması gerekir. Bir kerre […]

   
 •  
 • Sistem veya Sistemsizlik: Teoriden Pratiğe

  “Power corrupts, absolute power corrupts absolutely”* —Lord Acton Genel bir kavram olarak, sistemin kendisi, işleyişi ve genel özellikleri hakkında ülkemizde yapılagelen farklı yorum ve eleştiriler had safhadadır. Gerek sistemin kendine […]

   
 •  
 • “Osmanlı mirasını reddetmenin temelinde, tarih bilmezlik yatıyor.”

  Bir yazınızda “Biz redd-i mirâs hakkına sahip değiliz” diyorsunuz. Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yılında bunu biraz açar mısınız? Böyle bir mesele normal aklı başında bir cemiyette tartışılmaz. Dünyada Cumhuriyeti ilân edip, […]

   
 •  
 • Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa (1305?-1387)

   
 • Osmanlı Hukuku-Kanunnâmeler ve Şeri’at

   
 • Mustafa Reşid Paşa

   
 • Devlet-i Âliyye