065. Sayı | Kış 1999 | Devlet-i Aliyye

 
 • Osmanlı’nın Genişleme Stratejileri

  Kuruluş dönemi Orta ve Güney-batı Asya’daki Büyük Selçuklu hakimiyetinin 1157’de sona ermesi üzerine, bölgedeki dengeyi, özellikle Haçlıların kendi lehlerine değiştirme çabalarına, belki de kendini aşan bir kapasite ile karşı koyan […]

   
 •  
 • Osmanlılarda Din-Devlet İlişkisi

  Yetmiş beş yılını geride bıraktığımız Cumhuriyet döneminde üzerinde en çok konuşulan konulardan biri din-devlet ilişkisi, diğer bir ifadeyle laiklik konusudur. Bu tartışmanın Batı kaynaklı olduğu aşikar olmakla beraber, yeni bir […]

   
 •  
 • Osmanlıyı Anlamak

  Sual:Haşiye “İnkılaptan on sene evvel, hükümete nihayet derecede muteriz olduğun halde, hükümete hücum edenlere dahi itiraz ederdin. Hatta selatin-i Osmaniyeyi ifratla sena ederdin; hatta derdin: ‘Muhtemeldir, Abdülhamid, muktedir değil ki […]

   
 •  
 • “İsyan belirtisi göstermeyenin öldürülmesini İslam hukukuyla bağdaştırmanın imkanı yoktur.”

  Türkiye’de ve dünyada Osmanlı araştırmaları ne aşamadadır? Osmanlı Devleti’nin 600 yılı aşan ömrüyle dünyanın en uzun ömürlü hanedan devleti olduğu söylenebilir. Bu bakımdan tarihinin bir bütün olarak ele alınması çok […]

   
 •  
 • Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-i Mebusan

  Cehâlet ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyâsetlerinde, insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. —Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat. Siyasal Temsil ve […]

   
 •  
 • Osmanlı Devletinde Dinî Hoşgörü

  Günümüzde “hoşgörü” diye ifade edilen prensip ve anlayışa eskiden “müsamaha” deniyordu. Sözlüklerde bu kelime “görmezliğe gelme, aldırmama, bir kabahatlıya karşı şiddet göstermeyip geçivermek”1 şeklinde manalandırılmaktadır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, XIV. […]

   
 •  
 • Eski Türk Geleneğinden Osmanlıya Siyasal İktidara Direnme Sorunu

  Bir metodolojik yanılgı ve sorun’un genel bağlamı Genel de İslam, özelde Osmanlı Devletini konu edinen araştırmaların pek azı istisna edilecek olursa, mesele, sonuçta belli bir ideolojiyi şirin gösterme ve binnetice […]

   
 •  
 • Bir Devrin Tasfiyesi veya Hilafetin İlgası

  Hilafet meselesi çevresindeki tartışmalar günümüze kadar azalan ve eksilen bir yoğunlukta sürmüştür. Yapılan yayınlarda meselenin dini yönü ortaya konulduğu gibi tarihi gelişimi de incelendi. Esasında, önce Türkiye’de, daha sonra diğer […]

   
 •