089. Sayı | Kış 2005 | Bilim ve Din

 
 • Bilim-Din Çatışması Var mı?

  Is there any conflict between Religion and Science? Bilim-din çatışması fikri, çok kaygan bir zemindir. Bilim-din çatışmasından bahsedenlerin aşağıdaki hususları dikkate almalarında fayda vardır: 1- İslâm inancında Allah, Yaratıcıdır. Varlık […]

   
 •  
 • Türkiye'de Din Eğitimi

  Religious Education in the Turkey Giriş Bilim, teknik, sanat ve genel anlamıyla kültür bir toplumun bilincidir. Eğitim bu bilinci meydana getiren ve nesillerden nesillere aktaran çalışmalar olarak adlandırılır. Bir milletin […]

   
 •  
 • Zihin, Kalp ve Davranış İlişkisi

  Relation of Mind, Sense, and Behaviour Zihin, düşünce kaynağıdır. Bilgi, zihinde aşamalı oluşmaktadır. Bilgi basamakları, hayal kurmakla başlar. Bilgi basamaklarının en kalıcısı da en üst değer olan "itikat" boyutunda olanıdır. […]

   
 •  
 • Din Duygusunun Üzerinde Yapılandığı İki Merkez

  Two Centres on which Sense of Religion Base Kişi ilk olarak kendini sever. Ve kendisiyle irtibatı sadedinde ailesini, köyünü, şehrini, ülkesini sever. "Ben" merkezinden başlayıp genişleyen halkalar şeklinde, çapı genişledikçe […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Demokrasi

  Bediuzzaman and Democracy Bu tebliğde, ilk olarak İslami gelenekte Kur'an'ı anlama ve yorumlama farklılıklarına dikkat çekilecek ve Bediüzzaman'ın bu gelenek içindeki yeri belirlenecek, daha sonra Bediüzzaman'ın genel yaklaşımlarından hareketle demokratik […]

   
 •  
 • Fıkıh Mezheplerinin Sosyal Yapı Perspektifinden Mukayesesine Giriş —Said Nursi ve Şa'rani Örneği—

  An Introduction to Comparison of Canonical Schools of Islamic Law (Fiqh Sects) from Social Structure Perspective – Example of Said Nursi and Sharani – Giriş Mezhep-Sosyal Yapı İlişkisi Fıkıh mezheplerinin […]

   
 •  
 • VII. Masa: Eğitim Bilimleri ve Din

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] Giriş Canlılar aleminde insanla özdeş tek kavram eğitimdir. Her şeyi öğrenmeye muhtaç olarak dünyaya gelen insanın asıl görevi […]

   
 •  
 • Yaratılışta İbda ve İnşa Boyutu

  The Dimension of Invention (Ibda’) and of Construction (Insha) in Creation Giriş Yaratılışı iki ana başlık altında toplayan Bediüzzaman, "ibda ve ihtira"yı "hiçten icat" şeklinde, "inşa ve terkip"i ise "mevcut […]

   
 •  
 • VI. Masa: Siyaset Bilimi ve Din

   
 • Said Nursi'nin Üç Özelliği

   
 • V. Masa: Tarih Boyunca Bilim ve Din İlişkisi

   
 • Bediüzzaman Düşüncesinde Medeniyet, Bilgi ve Siyaset İlişkisi