089. Sayı | Kış 2005 | Bilim ve Din

 
 • II. Masa: Sosyal Bilimler ve Din

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] Bu bildiride, ilk olarak İslami gelenekte Kur'an'ı anlama ve yorumlama farklılıklarına dikkat çekilecek ve Bediüzzaman'ın bu gelenek içindeki […]

   
 •  
 • Din ve Bilim: Baba ile Oğul

  Religion and Science: Father and Son Din ve bilim son birkaç asırdır insanlığın gündeminden düşmeyen iki kavram. Bu iki kavram arasında çatışma olup olmadığı Batıda olduğu gibi İslam dünyasında da […]

   
 •  
 • I. Masa: Davranış Bilimleri ve Din

  II. National Congress of Risale-i Nur – “Science and Religion” [Final Declarations] İnsanlık tarihi çeşitli inanç sistemlerinin varlığını gösterir. Totemden minyatür tanrılara, ateş tanrısından gök ve yer tanrılarına kadar çeşitlilik […]

   
 •  
 • Religion and Science

  Human being tries to know him and his surrounding. For this sake, he analyzes and questions them according to the basics of his creation. "Who am I? Where do I […]

   
 •  
 • Bediüzzaman'ın Görüşleri Işığında Psiko-sosyal Açıdan Din ve İman

  Religion/Faith from Scientific and Psycho-Social Point of View under the Light of Bediuzzaman’s Thoughts Bu çalışmamızda, genelde dinin, imânın; özelde İslâmiyet'in psiko-sosyal açıdan lüzûmunu; dünya çapında bir mütefekkir olan Bediüzzaman'ın […]

   
 •  
 • Bilim ve Din

  İnsan yaratılışı gereği kendisini ve çevresini tanımaya çalışan ve bu amaçla inceleyip, sorgulayan bir varlıktır. "Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum?" gibi sorulara cevap aramaktadır. Bu arayış içerisinde varlığı sorgularken […]

   
 •  
 • Bilimi Marifete Taşıyan Işık: Risale-i Nur

  The Light Bringing Science to Knowledge of God: Risale-i Nur 1. Kur'ân-ı Hakîm'in Gayesi Yaratıcıyı Tanıtmaktır Tabiata saplanıp onda boğulmamanın, dolayısıyla, ilahi hikmete yaklaşmanın yolu, ilahî vahyi; yani Kur'ân'ı esas […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Anarşi

  Bediuzzaman and Anarchy Anarşi Nedir? Anarşi, hiçbir kayıt altına girmeme, sınır ve otorite tanımama, serserilik ve başıboşluk mânâlarına gelir. Anarşide meşrû düzene karşı çıkma, kargaşa ve yıkıcılığı meslek edinme vardır. […]

   
 •  
 • Bilim-Din Çatışması Var mı?

   
 • Türkiye'de Din Eğitimi

   
 • Zihin, Kalp ve Davranış İlişkisi

   
 • Din Duygusunun Üzerinde Yapılandığı İki Merkez