089. Sayı | Kış 2005 | Bilim ve Din

 
 • Bilimi Marifete Taşıyan Işık: Risale-i Nur

  The Light Bringing Science to Knowledge of God: Risale-i Nur 1. Kur'ân-ı Hakîm'in Gayesi Yaratıcıyı Tanıtmaktır Tabiata saplanıp onda boğulmamanın, dolayısıyla, ilahi hikmete yaklaşmanın yolu, ilahî vahyi; yani Kur'ân'ı esas […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Anarşi

  Bediuzzaman and Anarchy Anarşi Nedir? Anarşi, hiçbir kayıt altına girmeme, sınır ve otorite tanımama, serserilik ve başıboşluk mânâlarına gelir. Anarşide meşrû düzene karşı çıkma, kargaşa ve yıkıcılığı meslek edinme vardır. […]

   
 •  
 • Bilim-Din Çatışması Var mı?

  Is there any conflict between Religion and Science? Bilim-din çatışması fikri, çok kaygan bir zemindir. Bilim-din çatışmasından bahsedenlerin aşağıdaki hususları dikkate almalarında fayda vardır: 1- İslâm inancında Allah, Yaratıcıdır. Varlık […]

   
 •  
 • Türkiye'de Din Eğitimi

  Religious Education in the Turkey Giriş Bilim, teknik, sanat ve genel anlamıyla kültür bir toplumun bilincidir. Eğitim bu bilinci meydana getiren ve nesillerden nesillere aktaran çalışmalar olarak adlandırılır. Bir milletin […]

   
 •  
 • Zihin, Kalp ve Davranış İlişkisi

  Relation of Mind, Sense, and Behaviour Zihin, düşünce kaynağıdır. Bilgi, zihinde aşamalı oluşmaktadır. Bilgi basamakları, hayal kurmakla başlar. Bilgi basamaklarının en kalıcısı da en üst değer olan "itikat" boyutunda olanıdır. […]

   
 •  
 • Din Duygusunun Üzerinde Yapılandığı İki Merkez

  Two Centres on which Sense of Religion Base Kişi ilk olarak kendini sever. Ve kendisiyle irtibatı sadedinde ailesini, köyünü, şehrini, ülkesini sever. "Ben" merkezinden başlayıp genişleyen halkalar şeklinde, çapı genişledikçe […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Demokrasi

  Bediuzzaman and Democracy Bu tebliğde, ilk olarak İslami gelenekte Kur'an'ı anlama ve yorumlama farklılıklarına dikkat çekilecek ve Bediüzzaman'ın bu gelenek içindeki yeri belirlenecek, daha sonra Bediüzzaman'ın genel yaklaşımlarından hareketle demokratik […]

   
 •  
 • Fıkıh Mezheplerinin Sosyal Yapı Perspektifinden Mukayesesine Giriş —Said Nursi ve Şa'rani Örneği—

  An Introduction to Comparison of Canonical Schools of Islamic Law (Fiqh Sects) from Social Structure Perspective – Example of Said Nursi and Sharani – Giriş Mezhep-Sosyal Yapı İlişkisi Fıkıh mezheplerinin […]

   
 •  
 • VII. Masa: Eğitim Bilimleri ve Din

   
 • Yaratılışta İbda ve İnşa Boyutu

   
 • VI. Masa: Siyaset Bilimi ve Din

   
 • Said Nursi'nin Üç Özelliği