097. Sayı | Kış 2007 | Muhafazakârlık

 
 • Çağın En İyi Yaklaşımı ve Bediüzzaman

  The Attitude of the Best of our Age and Bediüzzaman "Yirminci yüzyıl Türkiye'sinde en çok yanlış anlaşılan düşünür kimdir?" sorusuna tereddütsüz Bediüzzaman Said Nursi'dir cevabını verebiliriz. Gazete ve dergilerde hakkında […]

   
 •  
 • Eski Devrimciler Yeni Muhafazakârlar Mı?

  Are the Old Revolutionaries New Conservatives? Sorular Devrimci bir yüzyıldan muhafazakâr bir yüzyıla mı geçiyoruz gerçekten? Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü? Amerikan muhafazakârlığı (neo-conlar) ve İsrail muhafazakârlığı kötü, […]

   
 •  
 • Muhafazakâr Yahudilik

  Conservative Judaism Giriş Eski Yahudi tarihi ile özdeş bir hal arz eden Eski Ahid, aynı zamanda o tarihin merkezinde yer almıştır. Öyle ki, Eski Ahid sadece yaratılıştan M.Ö. 2. yy'a […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık ve Değişim

  Conservatism and Change I. Modernleşmeye Karşı Tepkisel Bir Davranış Olarak Muhafazakârlık Dünya tarihinde, çok az şey, sanayi devrimi kadar dünyayı derinden etkilemiştir. Sanayi devrimiyle birlikte, dünya küresel ölçekte değişimleri tetiklemiş […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık

  Conservatism Dindar insanların 'mevcut olanı muhafaza etmek' diye tanımlanan muhafazakârlık sözcüğünü, geçmişte, kendilerini ve İslamiyet'i tarif için kullanmadıklarını görüyoruz. Kavramın bugünkü manada kullanımına, İslami kaynaklarda da rastlamıyoruz. Oxford sözlüğü, siyasi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur'da "Muhafazakârlık"

  Conservatism in Risale-i Nur Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri […]

   
 •  
 • Akıl ve Vahiy Bağlamında Bediüzzaman ve Bir Fizikçi

  Bediüzzaman and a Physicist in the Context of Reason and Revelation Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri yurt dışında birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor, adına kürsüler açılıyor, bu bağlamda düzenlenen konferanslara […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Hakkında Literatür

  Literature About Conservatism Genel Olarak Muhafazakârlık Ashford, N. & Davies, S. (ed.), A dictionary of conservative and libertarian thought (1991) Cecil, H., Conservatism (1912) Clark, D., Conservatism (1950) Cliteur, P.B., […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık

   
 • Conservatism

   
 • Muhafazakârlık Nedir?

   
 • Bir Zihniyet Tahlili: "Muhafazakâr Müslüman"