097. Sayı | Kış 2007 | Muhafazakârlık

 
 • Muhafazakârlık

  Conservatism Dindar insanların 'mevcut olanı muhafaza etmek' diye tanımlanan muhafazakârlık sözcüğünü, geçmişte, kendilerini ve İslamiyet'i tarif için kullanmadıklarını görüyoruz. Kavramın bugünkü manada kullanımına, İslami kaynaklarda da rastlamıyoruz. Oxford sözlüğü, siyasi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur'da "Muhafazakârlık"

  Conservatism in Risale-i Nur Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri […]

   
 •  
 • Akıl ve Vahiy Bağlamında Bediüzzaman ve Bir Fizikçi

  Bediüzzaman and a Physicist in the Context of Reason and Revelation Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri yurt dışında birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor, adına kürsüler açılıyor, bu bağlamda düzenlenen konferanslara […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Hakkında Literatür

  Literature About Conservatism Genel Olarak Muhafazakârlık Ashford, N. & Davies, S. (ed.), A dictionary of conservative and libertarian thought (1991) Cecil, H., Conservatism (1912) Clark, D., Conservatism (1950) Cliteur, P.B., […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık

  "Mevcudu muhafaza etmek" olarak tanımlayabileceğimiz muhafazakârlık, Türkiye'de henüz yerli yerine oturtulamamış bir kavram olarak birçok yönüyle incelenmesi gereken bir çeşitliliğe ve muhtevaya sahiptir. Muhafazakârlık, mevcudu muhafaza etmeyi amaçlayan bir siyaset […]

   
 •  
 • Conservatism

  The concept of conservatism may be defined as 'keeping the status quo'. This concept is not a well-grounded concept in Turkey, and therefore its content and variations need to be […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Nedir?

  What is Conservatism? Muhafazakârlık, gündelik hayatta sıkça kullanılan bir kavramdır. İnsanlar bazen kendilerinin veya başkasının dünya görüşünü belirtmek, bazen bir tutumu övmek veya yermek, bazen iktidarı bazen de muhalefeti tanımlamak […]

   
 •  
 • Bir Zihniyet Tahlili: "Muhafazakâr Müslüman"

  An Analysis of Mentality: "Conservative Muslim" Giriş Muhafazakâr, muhafaza (conserve) kökünden gelmektedir. Batı dillerinde muhafazakâr, conservative sözcüğüyle ifade edilir. Siyasî bir kavram olarak Batı dillerinde ve literatüründe kullanılması 19. yüzyılın […]

   
 •  
 • Ak Parti ve Muhafazakâr Demokrasi

   
 • Muhafazakârlık ve Liberal Düşünce

   
 • Atilla YAYLA ile Muhafazakârlık Üzerine

   
 • İslam Açısından Muhafazakâr Teorinin İlkeleri