097. Sayı | Kış 2007 | Muhafazakârlık

 
 • Akıl ve Vahiy Bağlamında Bediüzzaman ve Bir Fizikçi

  Bediüzzaman and a Physicist in the Context of Reason and Revelation Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri yurt dışında birçok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor, adına kürsüler açılıyor, bu bağlamda düzenlenen konferanslara […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Hakkında Literatür

  Literature About Conservatism Genel Olarak Muhafazakârlık Ashford, N. & Davies, S. (ed.), A dictionary of conservative and libertarian thought (1991) Cecil, H., Conservatism (1912) Clark, D., Conservatism (1950) Cliteur, P.B., […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık

  "Mevcudu muhafaza etmek" olarak tanımlayabileceğimiz muhafazakârlık, Türkiye'de henüz yerli yerine oturtulamamış bir kavram olarak birçok yönüyle incelenmesi gereken bir çeşitliliğe ve muhtevaya sahiptir. Muhafazakârlık, mevcudu muhafaza etmeyi amaçlayan bir siyaset […]

   
 •  
 • Conservatism

  The concept of conservatism may be defined as 'keeping the status quo'. This concept is not a well-grounded concept in Turkey, and therefore its content and variations need to be […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık Nedir?

  What is Conservatism? Muhafazakârlık, gündelik hayatta sıkça kullanılan bir kavramdır. İnsanlar bazen kendilerinin veya başkasının dünya görüşünü belirtmek, bazen bir tutumu övmek veya yermek, bazen iktidarı bazen de muhalefeti tanımlamak […]

   
 •  
 • Bir Zihniyet Tahlili: "Muhafazakâr Müslüman"

  An Analysis of Mentality: "Conservative Muslim" Giriş Muhafazakâr, muhafaza (conserve) kökünden gelmektedir. Batı dillerinde muhafazakâr, conservative sözcüğüyle ifade edilir. Siyasî bir kavram olarak Batı dillerinde ve literatüründe kullanılması 19. yüzyılın […]

   
 •  
 • Ak Parti ve Muhafazakâr Demokrasi

  AK Party and Conservative Democracy Girdiği ilk seçimde (3 Kasım 2002) tek başına iktidar olan AK Parti'nin kendine seçtiği siyasi kimlik "Muhafazakar Demokrasi"dir. Dışarıdan yapılan okumalar ve yakıştırmalar ne olursa […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık ve Liberal Düşünce

  Conservatism and Liberal Thought Muhafazakârlık (Conservatism), en kısa ve öz olarak "mevcut hukuki durumun (status quo) muhafazası"nı savunan ve toplumsal yaşamda radikal değişimlere kuşku ile bakan bir düşünce olarak tanımlanabilir. […]

   
 •  
 • Atilla YAYLA ile Muhafazakârlık Üzerine

   
 • İslam Açısından Muhafazakâr Teorinin İlkeleri

   
 • Çağın En İyi Yaklaşımı ve Bediüzzaman

   
 • Eski Devrimciler Yeni Muhafazakârlar Mı?