097. Sayı | Kış 2007 | Muhafazakârlık

 
 • Muhafazakârlık ve Liberal Düşünce

  Conservatism and Liberal Thought Muhafazakârlık (Conservatism), en kısa ve öz olarak "mevcut hukuki durumun (status quo) muhafazası"nı savunan ve toplumsal yaşamda radikal değişimlere kuşku ile bakan bir düşünce olarak tanımlanabilir. […]

   
 •  
 • Atilla YAYLA ile Muhafazakârlık Üzerine

  On Conservatism with Atilla YAYLA Konuşan: Nuri ÇAKIR Muhafazakârlığı nasıl tanımlayabiliriz? Bu olgunun tarihsel ve sosyolojik kökleri nedir? Muhafazakârlığı değişik şekillerde tanımlayabiliriz. Bir tavır ve tutum olarak muhafazakârlıktan bahsedebiliriz. Bir […]

   
 •  
 • İslam Açısından Muhafazakâr Teorinin İlkeleri

  The Principles of Conservative Theory from the Islamic Point of View Muhafazakârlık, sözcük olarak toplumda yerleşik inanç, gelenek ve düzenin muhafazasından yana olmak demektir. Toplumun inanç ve kültürünü sürdürme anlamıyla […]

   
 •  
 • Çağın En İyi Yaklaşımı ve Bediüzzaman

  The Attitude of the Best of our Age and Bediüzzaman "Yirminci yüzyıl Türkiye'sinde en çok yanlış anlaşılan düşünür kimdir?" sorusuna tereddütsüz Bediüzzaman Said Nursi'dir cevabını verebiliriz. Gazete ve dergilerde hakkında […]

   
 •  
 • Eski Devrimciler Yeni Muhafazakârlar Mı?

  Are the Old Revolutionaries New Conservatives? Sorular Devrimci bir yüzyıldan muhafazakâr bir yüzyıla mı geçiyoruz gerçekten? Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü? Amerikan muhafazakârlığı (neo-conlar) ve İsrail muhafazakârlığı kötü, […]

   
 •  
 • Muhafazakâr Yahudilik

  Conservative Judaism Giriş Eski Yahudi tarihi ile özdeş bir hal arz eden Eski Ahid, aynı zamanda o tarihin merkezinde yer almıştır. Öyle ki, Eski Ahid sadece yaratılıştan M.Ö. 2. yy'a […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık ve Değişim

  Conservatism and Change I. Modernleşmeye Karşı Tepkisel Bir Davranış Olarak Muhafazakârlık Dünya tarihinde, çok az şey, sanayi devrimi kadar dünyayı derinden etkilemiştir. Sanayi devrimiyle birlikte, dünya küresel ölçekte değişimleri tetiklemiş […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık

  Conservatism Dindar insanların 'mevcut olanı muhafaza etmek' diye tanımlanan muhafazakârlık sözcüğünü, geçmişte, kendilerini ve İslamiyet'i tarif için kullanmadıklarını görüyoruz. Kavramın bugünkü manada kullanımına, İslami kaynaklarda da rastlamıyoruz. Oxford sözlüğü, siyasi […]

   
 •  
 • Risale-i Nur'da "Muhafazakârlık"

   
 • Akıl ve Vahiy Bağlamında Bediüzzaman ve Bir Fizikçi

   
 • Muhafazakârlık Hakkında Literatür

   
 • Muhafazakârlık