117. Sayı | Kış 2012 | Yüz Yıllık Demokrasi Manifestosu: Münazarat