Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Münazarat’ı Ekseninde Ermeni Meselesi – Halim Demir

 

 

Özet

Ermeni meselesine dair tartışmalar, ülkemizin ve dünyanın gündeminde
yer almaya devam etmektedir. Son yıllardaki gelişmelerden ve tartışmalardan
hareketle tarihle ilgili bir farkındalık toplumun her kesiminde karşımıza çıkıyor.
1915’te yaşananların trajik yönü insani düzeyde kabul edilmekte, fakat itham ya
da politik karaktere sahip her söylem refleks olarak reddedilmektedir. Asırlık
bir zamanın beslediği önyargılar, insanlar arasında nefretin yerleşmiş olması ve
geçmişte yaşananların bugünkü adaletsizlikleri meşrulaştırmak için kullanılıyor
olması meselenin çözümünü çıkmaza sokmuştur. Bu çalışmada Ermeni Meselesi
Münazarat ekseninde ele alınmakta ve günümüze taşınan bu mesele için
Münazarat eksenli çözüm önerileri sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Ermeni Meselesi, ittifak, dostluk, muhabbet, terakki

 

 

 

Abstract

Discussions on the Armenian issue continue to occupy the agenda of our
country and the world. We observe, at every level of the society, awareness in
history as a result of the developments and discussions in recent years. The tragic
aspect of the events that took place in 1915 is accepted at humanitarian level, but
the discourse of the political and incriminating nature is reflexively rejected. The
prejudices accumulated for a century, the hatred’s being rooted among people,
and the use of the past experiences to legalize today’s injustice has caused the
problem to become a deadlock. In this article the Armenian issue is dealt with
and solutions are suggested for this problem which has been carried to our time
within the framework of Münazarat.
Key Words
Armenian issue, alliance, friendship, love, progress

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam