Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Demokratik Açılımı Said Nursî ile Okumak – Yunus KOÇ – Adem PALABIYIK

 

 

Özet

“Demokratik Açılım” ile birlikte yeniden gündeme gelen Kürt sorunu,
geçmişten günümüze çözülmeden gelen toplumsal bir problem olarak karşımızda
durmaktadır. Bu sorun, her ne kadar Cumhuriyet’in ilanından itibaren
başlatılsa da aslında sorunun öncesi de mevcuttur. Osmanlı devletinin son yıllarına
denk gelen sorunun başlangıcı ile alakalı olarak belki de yüzlerce metin
yazılmış ve her metinde farklı yaklaşımlar belirlenmiştir. Osmanlı medreselerinde
yetişen ama Cumhuriyet döneminde yaşamış olan Said Nursi’nin bu
konu ile alakalı çözüm önerileri bizim çalışmamızın temelini oluşturmaktadır.
Said Nursi, Kürt Sorunu ile alakalı önemli yaklaşımlar dile getirmiş, alimlere
düşen sorumlulukları en iyi biçimde sergilemiş ve Kürt sorunu ile alakalı olarak
temel yaklaşımlarını üç evrede açıklamıştır. İlkinde sorunu tespit etmiş, ikinci
yaklaşımda yaptığı tespitler zaman ve mekandan kaynaklanan sorunlardan dolayı
bir durağanlık aşamasına girmiş, üçüncü aşamada ise sorun ile alakalı olarak
çözümler sunmuştur. Metin içerisinde bazı yerlerde de Said Nursi’nin söylemleri
ile Yunanlı filozof Eflatun’un (Platon) görüşleri karşılıklı olarak tartışılmış
ve Said Nursi’nin söylemleri sonucu oluşabilecek yaklaşımlar izah edildikten
sonra değerlendirme maksadını içeren sonuç kısmı ile metin tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Demokratik açılım, demokrasi, Kürt sorunu, Medresetüzzehra,

 

 

 

Abstract

The Kurdish problem which come to the fore by democratic opening
continue to exist as a social problem since the beginning and its far from a solution.
Even if the beginning of the problem is commenced with the declaration
of the Turkish republic the issue has an older history. Hundreds of texts have
been written and different approaches have been determined for the beginning
of the issue which has emerged at the very end of the Ottoman state. We will
try to examine the approach of Said Nursi who has received his education in
Ottoman schools and lived during the foundation of The Turkish Republic.
Said Nursi has expressed important approaches to the Kurdish issue, he played
his role as a scholar successfully after the republic when the tribal chiefs lost
their power relatively, and he explained his approaches in three stages. Firstly
he detected the problem, and then his findings entered a stage of stasis because
of the time and place. And at the third stage he introduced some solutions for
the issue. The rhetoric of Said Nursi and the Gracian philosopher Plato is desc
ribed and discussed mutually in the text. The approaches which can be created
by the rhetoric of Said Nursi are explained and then the text is completed by a
conclusion which aims a consideration.
Keywords
The Kurdish problem, democratic opening, democracy, Medresetüzzehra