Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Demokratikleşme Dalgası ve Münazarat – Prof. Dr. Bünyamin Duran

 

 

Özet

Demokratik değerlere dayalı, evrensel ahlaki ilkeleri içeren, kendi referans
kaynaklarımızla barışık, gelişmeci, hürriyetçi, diyalog ve ittifaklara açık,
çok kültürlülüğü ve çok dinliliği mümkün kılan bir anayasa yaşadığımız sürecin
en acil işlerinden biridir. Bediüzzaman’ın Münazarat adlı eseri, bu unsurlarla
birlikte, hem gelenekten yararlanacağımız ilkeleri hem de modern zamanlardan
yararlanacağımız ilkeleri bize vermektedir. Bu çalışmada Münazarat’ın demokratik
bir anayasaya yapacağı katkılar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Demokratikleşme, anayasa, meşru demokrasi, istibdat, çok kültürlülük,
Münazarat

 

 

 

Abstract

One of the most urgent affairs needed in the period we are living is a
liberal and a progressive constitution based on democratic values, containing
universal ethical values, compromising with our own traditional reference sources,
open to dialogue and agreement, enabling multiculturalism and multireligions.
Bediüzzaman’s work named Münazarat (Debates) provides us with,
alongside the aforementioned elements, also the principles that we can deduce
from both traditions and modernity. In this study we will discuss the contributions
from Münazarat into a democratic constitution.
Key Words
democratization, constitution, constitutional democracy, despotism,
multiculturalism, Münazarat