Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Fransız İhtilali ve Katolik Kilisesi: Modern Dönemde Din-Devlet İlişkisinin Teşekkülü – Doç. Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

Modern Avrupa tarihinin şüphesiz en önemli olaylarından biri, Fransız
İhtilali’dir. Söz konusu İhtilal’in sonuçları her ne kadar başta siyasi olsa
bile, dini kurumların Devlet içerisindeki konumunun yeniden belirlenmesi
açısında bir dönüm noktası niteliğindedir. Fransız İhtilali ve onun sonucunda
ortaya çıkan yeni din-devlet ilişkisini ele alan bu araştırma, öncelikle Fransız
İhtilali’ni ortaya çıkaran genel siyasi, kültürel ve ekonomik durumu ele
almaktadır. İkinci Kısım’da, Fransız İhtilali esnasında ve sonrasında ortaya
çıkan din-devlet ilişkisi ve bu durumun toplumdaki yansımaları ile ilgili meseleler
Katolik Kilisesi çerçevesinde ortaya konacaktır. Araştırmanın sonuç
kısmında genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Fransız ihtilali, din, devlet, Kilise, Rönesans, Aydınlanma

 

 

 

Abstract

One of the most significant events in Modern Europe is the French
Revolution. The consequences of the Revolution though were political at the
beginning, can be considered as a turning point in terms of re-determining
the position of religious institutions in the state. This article which deals with
the new religion-state relations born as a result, first discusses the general
political, cultural and economic conditions which gave birth to the French
Revolution. Secondly the religion-state relations emerged during and after
the Revolution and the repercussions in the society will be discussed in relation
to the Catholic Church. The research will finish with a general evaluation.
Key Words
the French Revolution, religion, state, Church, Renaissance, Enlightenment