Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Gayrimüslimlere özgürlük bağlamında Bediüzzaman’ın demokrasi anlayışı – Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz

 

 

Özet

Risale-i Nur müellifinin Ermeniler hakkında söylediklerine dikkatle baktığımız
zaman şunları öğreniyoruz: İleri bir teknolojiye ve demokratik anlayışa
sahip olan Batı ile uyum sağlamak, türlü türlü istibdatlardan kurtulmak isteyen
Müslümanlar için hayati bir önem taşıyor. Ancak Batı ile uyum sağlamak
demek Türkiye’de her alanda, özellikle özgürlükler ve ekonomik kalkınma
alanlarında bir dönüşüm sağlamak için Batı uygarlığının manevi mimarı sayılan
Hıristiyanlarla dost olmak ve onlarla medar-i ihtilaf noktaları söz konusu
etmemektir. Dostluğu zillet derecesine düşürmek, yani onların her istediğine
boyun eğmek, Hıristiyanlık dâhil bütün dinleri reddedip dinsiz bir hayatı arzulayan
gizli zındık komitelerinin oyunlarına gelmek ittifak değil cinayettir. O
halde bugün Osmanlı devletinin varisi olan Türkiye’yi Batı ile bütünleştirecek
olan en önemli konulardan birisi Ermeni meselesidir. Ermeniler, adeta bizim
için Batı’ya açılan bir kapı durumundadırlar.
Anahtar Kelimeler:
Meşrutiyet, demokrasi, özgürlük, Ehl-i kitap, Ermeniler, dostluk, işbirliği.

 

 

 

Abstract

When we carefully look at what the author of Risale-i Nur says about
Armenians we learn that having harmony with the West which possesses an
advanced technology and democratic understanding is vitally important for
Muslims that want to get rid of various sorts of despotism. For Turkey having
harmony with the West for the purpose of making transformations in all areas,
especially in freedoms and economic advancement, means being friends with
Christians, who are considered as the architects of the Western Civilization,
and overlooking the matters of conflict. However turning friendship into humiliation,
i.e., submission to all of their wishes, being deceived by secret atheistic
committees that deny all religions including Christianity and desire an
unreligious life is not alliance but a crime. Therefore one of the most important
matters that will integrate Turkey, the heir of the Ottoman State, into Europe
is the Armenian issue. For us Armenians are almost like a port into the West.
Key Words
Constitutionalism, democracy, freedom, the people of the book, Armenians,
friendship, cooperation