Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Neşrinin 100. yılında Münazarat şerhi denemesi Münazarat Şerhine Giriş (2) Münazarat’ı şerh ve izah problemleri – Doç. Dr. Levent Bilgi

 

 

Özet

Bu çalışmada bir önceki çalışmanın devamı olarak Münazarat’ın şerh
denemesine devam edilmektedir. Bu kısımda Münazarat’ı şerh ve izah problemlerine
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler
Münazarat, şerh, izah, izah problemleri

 

 

 

Abstract

This study is a continuation of the previous one as a trial of the commentary
of Münazarat. It deals with the problems encountered while explaining
and commenting on Münazarat.
Key Words
Münazarat, commentary, explanation, explanation problems