Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur perspektifinden çağdaş sorunlarımız ve çözümleri – Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Eren

 

 

Özet

Bu araştırma yaşadığımız asrın temel sorunları ve bu sorunların çözümü
hakkında Risale-i Nur perspektifinde fikir teatisinde bulunma gayesi ile hazırlanmıştır.
Hepimizin malumu olduğu üzere bu konu oldukça çok yönlü ve her
bir yönü itibariyle de derin ve kapsamlı bir meseledir. Sosyal konuların doğası
gereği farklı bakış açıları ile çok daha farklı ve bir o kadar daha fazla tadât edilebilecek
sorunlar zikredilmesi mümkündür. Binaenaleyh bizim sorun olarak ortaya
koymaya çalıştığımız başlıklar ve çözüm yolları uzmanları tarafından oldukça
uzun ve yoğun çalışmaları gerekli kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
İman zaafı, rehbersizlik, dünyevileşme, vakit israfı, günah, şeriat-ı fıtriye, ülfet

 

 

 

Abstract

This research has been made in order to exchange ideas from the perspective
of Risale-i Nur on the main problems of our time and their solutions. Evidently
it is a complicated, comprehensive and deep rooted matter. Social issues by their
very nature can be analyzed from different viewpoints and they are related to
varying and numerous problems. Therefore the topics we try to suggest as problems
and their solutions require long and intensive labor by specialists.
Key Words
weakness of faith, lack of guidance, secularization, waste of time, sin, natural
sharia, familiarity

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam