Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Arap Baharı ve Ortadoğu’da dönüşüm – Prof. Dr. Ertan Efegil

 

 

Özet

Ortadoğu’da, yaşadığı zor ve sıkıntılı ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılardan
bunalan bölge halkı, 2011 yılından itibaren Arap Baharı olarak
adlandırılan yerel ayaklanmaları/gösterileri başlattı. Tunus’ta başlayan bu
gösteriler kısa sürede, Mısır, Libya, Bahreyn ve Suriye’ye de sıçradı. Gösterilerin
çıkış sebeplerine baktığımızda ise şu nedenleri sıralamak mümkündür:
Ekonomik geri kalmışlık, işsizlik, diktatörlük yönetimi, yoksulluk,
fiyat artışları, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik,
siyasal hayattan tecrit edilme… Kanlı şekilde sonuçlanan bu süreç sonrasında
önümüzdeki on yıllar içerisinde Ortadoğu jeopolitiğinin radikal
şekilde bir dönüşüme uğrayacağını ve bu uzun geçiş döneminden sonra
bölgenin göreceli bir istikrara kavuşacağını düşünmekteyiz. Bu makalede
bu görüş etrafına bölgedeki kriz alanları irdelenmekte ve Ortadoğu’daki
dönüşüm gözler önüne serilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Ortadoğu, Arap Baharı, milliyetçilik, ulus-devlet, otoriter rejimler, mezhepsel
ayrılıklar

 

 

 

Abstract

The peoples of the Middle East, who have got tired of the economic,
social and political problems, started a set of local demonstrations and insurgencies
in 2011, which were called the Arab Spring. The demonstrations
started in Tunisia spread out all over Egypt, Libya, Bahrain and Syria in
a very short period of time. When we look at the causes for their rising,
the following ones can be listed: Economic backwardness, unemployment,
oppressive administrations, poverty, rising prices, violations of human
rights, inequality in the distribution of income, isolation from the political
life … We think that after a course of events to be culminated in a bloody
end, the prospective decades will witness a radical transformation in the
geopolitics of the Middle East and after a long transition period the region
will ended up in a relative stability. Within the framework of this view we
examine the crisis areas of the region and reveal the ongoing transformation
in the Middle East.
Key Words
The Middle East, the Arab Spring, nationalism, national state, authoritative
regimes, denominational factions