Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın “İki Batı ve iki İslam” tasnifi ışığında, Ortadoğu ve Türkiye’nin geleceği – Yusuf Çağlayan

 

 

Özet

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun geleceği ile İslam’ın geleceği sıkı sıkıya
birbirine bağlı bulunmaktadır. Osmanlı’yı Ortadoğu’ya dönüştüren etki
sistemi, İslam toplumlarının dayanışma bağlamı değişimi olduğu gibi,
Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun geleceği de, dayanışma bağlamı değişimi
ile yakından ilgilidir. Sykes-Picot Düzeni ile dayanışma bağlamı ulus
kimliğine indirgenen İslam dünyası, yeni değişim sürecinde iki seçenekle
karşı karşıyadır: Ulus ve ulus altı kimlikler bağlamında çatışan ve birbirinin
şerrinden statüko güçlerine sığınan küçük topluluklar olarak kalmak…
Veya İslam dayanışması bağlamında küresel bir aktör olarak tarih sahnesine
yeniden çıkmayı başarmak… Bu ikinci seçenek, İslam dünyasının akademik
bir akla ve entelektüel bir temsile sahip olmasına bağlı bulunuyor.
Risale-i Nur’un bu keyfiyette bir akıl olduğunu iddia ediyorsak, bu aklı,
entelektüel ve akademik düzeyde temsil etmekten sorumlu bulunuyoruz.
Makalemizde, Risale-i Nur’un bu anlamda, Ortadoğu’nun geçmişi, bugünü
ve geleceğine dair bir okuma denemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medeniyet, İki Batı, Ortadoğu, Uluslararası Sistem,
Küresel Sistem, Küreselleşme, Medeniyetler Çatışması, İttihad-ı İslam,
Yeni Dünya Düzeni

 

 

 

Abstract

The future of Turkey and of the Middle East is closely dependent on
the future of Islam. The influential system that turned the Ottomans into
the Middle East is at the same time the factor that changed the solidarity
context of the Muslim communities. Therefore the future of Turkey and the
Middle East is also closely related to the change in the solidarity context.
The Muslim World whose solidarity context has been reduced to national
identity by the Sykes-Picot Agreement faces two choices in the new changing
course. Either to stay as small communities who conflict with each
other in the context nation and sub-nation identities and who take refuge
in the powers of status quo to evade each other’s harms or to be able to
appear on the historical scene as a global actor in the context of Islamic solidarity.
The second choice depends on the Muslim World’s possessing an
academic mind and an intellectual representation. If we claim that Risale-I
Nur has the quality of such a mind, then we are to assume the responsibility
of representing that mind at an intellectual and academic level. In this
essay we attempt to figure out a comprehension of the past, present and
future of the Middle East from the Risale-I Nur in this sense.
Key Words
Civilization, two Wests, the Middle East, International system, Global
system, Globalization, Conflict of civilizations, Islamic Unity, New World
Order