Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Kudüs – Prof. Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

İslâm Konferansı Teşkilâtı, temelini Kur’ân’daki “ümmet” kavramı ile
Müslümanların birliği düşüncesi ve bunların gereği olarak bütün İslâm ülkeleri
arasında her alanda iş birliğini temin etme ihtiyacı üzerine 1969’da
kurulmuştur. İslam ülkelerinin son yüzyılda Batı ülkelerinin sömürge alanı
haline gelmesi bunda etkili olmuştur. Bu yazıda İslam Birliği Teşkilatı’nın
kuruluşu, amaçları Küdüs meselesi etrafında dile getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler
İslam Birliği Teşkilatı, Müslümanların birliği, Filistin meselesi, Yahudileştirme
politikaları

 

 

 

Abstract

Organisation of the Islamic Conference was set up in 1969 upon the
need of providing cooperation in every field among Muslim countries as a
requirement of the “ummah” concept in the Qur’an and of the idea of union
among Muslims. The colonization of Muslim countries by the Western
countries in the last century has become influential in this act. This paper
will analyze the constitution and the aims of Organisation of the Islamic
Cooperation in concern with the issue of al-Quds.
Key Words
Organisation of the Islamic Cooperation, union of Muslims, Palestinian
problem, Judaization policies

içinde