Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ortadoğu politikasında dikkate alınması gereken tarihî mecburiyetler – Doç Dr. Adem Ölmez

 

 

Özet

Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin Ortadoğu toplumları arasında
dayanışmanın tarihî bir zaruret olduğuna dair görüşleri incelenmektedir.
Said Nursî, ittihad-ı İslam’ın inşa edilmesini zamanın farz vazifesi
olarak değerlendirmiştir. Bu anlamdaki görüşlerini hayatının bütün safhalarında
ifade ederek, uygulanması için çeşitli önerilerde bulunmuştur. Said
Nursî’nin dünya görüşünde, İslam kardeşliği dünyevî ve uhrevî olarak uygulanabilecek
seçeneklerden birisi değildir; tarafların gelişmesi için tarihî
bir zarurettir. Bu zaruretin dikkate alınmadığı durumda, Türkiye ve alem-i
İslamın diğer ülkelerinin başarılı olması mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler:
Ortadoğu, din ve kalp, İttihad-ı İslam, İslam kardeşliği, meşrutiyet, dayanışma

 

 

 

Abstract

In this study the views of Bediuzzaman Said Nursi about the historical
necessity of solidarity among the communities of the Middle East are
analyzed. Said Nursi considers the building of Islamic Unity as an obligatory
responsibility of the present age. As he expressed his views of this
sort throughout his life, he also made suggestions to realize them. In Said
Nursi’s world view, Islamic brotherhood is not a choice to be practiced in
this world and in the Herafter, but it is an obligation for the development
of the sides. In cases where this obligation is not taken into consideration,
neither Turkey nor the other Muslim countries can succeed.
Key Words
The Middle East, religion and heart, Islamic Unity, Islamic brotherhood,
constitutionalism, solidarity