Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Zaruret ve fakirlikten kurtulmak için girişimcilik, çalışma ve işbirliği – Doç. Dr. Mahmut Akpınar

 

 

Özet

Bediüzzaman cehalet, zaruret ve ihtilaf gibi üç düşmanımız olduğunu
ve bunlara karşı mücadelenin sanat, marifet ve ittifak silahlarıyla yapılması
gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bazı eserlerinde bu düşmanlarla mücadele
ve medeniyetimizi yeniden inşa için, özellikle zaruret ve fakirlikle
mücadelede teşebbüs-ü şahsîden bahsetmiş ve bunun üzerinde durmuştur.
Girişimcilik, teşrik-i mesai ve taksimü’l-a’mal Bediüzzaman tarafında
üzerinde sıkça durulan konulardandır. Bu konular ülkenin kalkınmasında,
medeniyet inşasında da önem arz eden konulardır.
Anahtar kelimeler:
Teşebbüs-ü şahsî, iştirak-i a’mal, teşrik-i mesai, çalışmak, memuriyet,
ticaret

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman expresses that we have three enemies of ignorance, poverty
and disagreement against which we should struggle with the weapons
of industry, science and alliance. However in some of his works he
emphasizes that in order to struggle against these enemies and to rebuild
up our civilization he specifically touches upon private entrepreneurship
in overcoming destitution and poverty. Entrepreneurship, cooperation at
work, and sharing of jobs are among the topics that Bediuzzaman often
dwell on. These topics are in fact very important in the development of a
country and the building up of a civilization.
Key Words
Private enterprise, sharing of labor, cooperation, laboring, public service,
commerce