Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Gayrimüslimlerle bir arada yaşamanın kodları üzerine bir deneme – Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün

 

 

Özet

Farklı dinlere ve farklı inançlara sahip olsak da bir arada yaşamak mümkündür.
İnsanlığın bu anlamda geliştirdiği bir kültür ve tecrübe birikimi söz
konusudur. Bu durum Hz. Peygamber uygulamalarında da görülmektedir.
Gerek ahitname imzalayarak, gerekse zimmi bir kimsenin hakkının yenilmesi
söz konusu olduğunda kendisinin onun hasmı olacağını söyleyerek bunu
ortaya koymuştur. Hz. Ali de onlar bizim Hz. Âdem’den kardeşimiz diyerek
bir arada yaşamanın mümkün olacağını ifade etmiştir.
Ayrıca din ve devlet ilişkisi açısından bir yöntem olarak ifade edilen laikliğin
çekincelerimiz olmakla birlikte, doğru uygulanması halinde, yani, din
ve vicdan özgürlüğünün bir şemsiyesi olarak düşünüldüğünde, farklı din
mensuplarının bir arada yaşamasına hizmet edebileceği ifade edilmektedir.
Yine Bediüzzaman, Gayrimüslimlerle ilgili ayetleri yorumlarken gayrimüslimleri
insan olarak ele almış ve hukuk önünde eşitlik, hak kavramalarını
öne çıkararak ayetleri yorumlamıştır.
Anahtar Kelimeler
Bir arada yaşama, Bediüzzaman, Hristiyan, Müslüman, gayrimüslim,
özgürlük, süfyan, deccal, laiklik, çoğulculuk, İslâmiyet, devlet, din

 

 

 

Abstract

Despite having different beliefs and religions, it is possible to live
together. Humanity has had a coexistence experience and culture in this
sense. This phenomenon is seen in the practices of the Prophet Muhammad
(PBUH). He proves this either by signing treaties or by saying
that he is against violating the rights of a dhimmi (a non-Muslim citizens
of an Islamic state). Also Hadrat Ali (Allah Bless Him) by saying
that non-Muslims are our brothers descending from the prophet Adam
(PBUH) expresses the possibility of living together with them. If secularism,
as a way of determining the relations between religion and
state, is applied appropriately (that is if it is considered as a protective
umbrella of religion and freedom of consciousness) it may serve to the
coexistence of members of different religions together. Similarly as Bediuzzaman
comments on the Quranic verses about non-Muslims, deals
with them by stressing their rights and their equality in front of the law.
Key Words:
Coexistence, Bediuzzaman, Christian, Muslim, non-muslim, freedom,
sufyan, dajjal, secularism, pluralism, Islam, state, religion