Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hakikatteki Kur’ân Müslümanlığı üzerine – Prof. Dr. Adil Bebek

 

 

Özet

Dinin ne olduğu ve kaynağı üzerinde yapılan tartışmalar öteden beri
sürüp gitmektedir. Dinin işe yaramaz olduğu iddiasıyla birlikte özellikle
İslâm ve Peygamberini itibarsızlaştırma çabaları da bu tartışmalar içinde
dile getirilmektedir. Bu tartışmalardan bazıları, iyi niyetle, dini anlamayı
ve kullanmayı zorlaştıran, dine sonradan katılmış unsurları temizleme
gayreti olarak değerlendirilse de -İslâm üzerinde çevrilen oyunlar düşünüldüğünde-
sorumlu mevkide olanların çok dikkatli olmaları gerektiği
görülmektedir. Bu çalışmada ümmetin kurtuluşunun dinin gerçek halini
yaşamaktan geçtiği tezinden hareketle Kur’ân Müslümanlığı’nın hakikatte
ne olması gerektiği izah edilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Din, Kur’ân Müslümanlığı, Peygamber, Kur’ân-ı Kerim, Sünnet,
Ulülemr

 

 

 

Abstract

Discussions concerning what religion and its source are have always
been made. Alongside the claim that religion is useless, attempts to discredit
Islam and its Prophet (PBUH) have also taken place among these
discussions. Even though some of these discussions can be considered with
goodwill as attempts to eliminate the elements that were added to religion
lately and that make its understanding difficult, -considering the tricks and
traps set up against Islam- the authorities who have assumed responsibility
must be very careful. Presuming that the salvation of Muslim community is
possible only through living true religion, we explain in this essay how the
Quranic Islam should really be.
Key Words
Religion, The Quranic Islam, The Prophet (PBUH), The Quran Al-
Kareem, the sunnah, Rulers