Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

“Kur’ân Müslümanlığı” söylemi ve sünnetin dini hayattaki rolü – Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar

 

 

Özet

Kur’ân Müslümanlığı’ söylemi, Müslümanların içinde bulundukları
kötü şartlara karşı İslâm mütefekkirlerinin kurtuluş arayışları ile yakından
ilgilidir. Bu düşüncenin dinin üzerine abanmış olan cehalet ve hurafeleri
bertaraf etmek maksadı ile büyük nispette iyi niyet ve kaygılarla dile
getirildiği bir gerçektir. Ancak tarihi ve ilmi bir başka gerçek daha var ki,
Kur’ân’ın etrafındaki en önemli sur Sünnet’tir. Sünnetin devreden çıkarılması
ile dini hayattaki bir çok husus anlaşılmaz hale gelebilir. Biz bu
yazıda, dini bir delil ve kaynak olarak münhasıran sünnet’in dini hayatın
oluşmasındaki rolünü ele almaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân Müslümanlığı, dinin temel kaynakları, Kur’ân, Sünnet, Hadis,
nesh

 

 

 

Abstract

The discourse of ‘the Quranic Islam’ is closely related to Muslim thinkers’
search for solutions regarding the poor conditions of Muslims. It is a
fact that this idea to a large extent was expressed with good intention to
eliminate the ignorance and superstitions pressuring upon religion. However
there is another historical and scholarly fact which says that the most
important city wall around the Quran is the Sunnah. By discarding the
Sunnah, many matters may become incomprehensible in the religious life.
In this essay we will try to study exclusively the role of the Sunnah as a
religious source and evidence in the building of the religious life.
Key Words
The Quranic Islam, basic religious sources, the Quran, the Sunnah, Hadith
(Sayings of the Prophet), abolishment