Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kur’ân’la sünnet ayrılmaz bir bütündür – Prof. Dr. Suat Yıldırım

 

 

Özet

Kur’ân-ı Kerim’i anlama konusunda, İslâm tarihi boyunca farklı yaklaşımlar
olmuştur. Asırlar boyunca meydana gelmiş olan çeşitli tefsir tarzları,
bunun neticesidir. Tefsir ilminin yapacağı ilk iş, Kur’ân’ın açıklanmasında,
Hz. Peygamber’in (asm) işlevini göz önünde bulundurmaktır. Allah
Teala gönderdiği Kitabın tefsirini birinci derecede Resûl’üne havale etmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’deki bir çok ayette Peygamber’in (asm) Kitabı öğretmesi,
hikmeti yani sünneti öğretmesi, O’na ve O’nun hadislerinde bildirdiği
hususlara itaat etmenin lüzumu, onun hakemliği güneş gibi aşikardır. Bu
bağlamda bu çalışmada, Kur’ân’la Sünnetin ayrılmaz bütünlüğü ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân-ı Kerim, ayet, hadis, Sünnet, Resul, tebliğ, tebyin, tatbik

 

 

 

Abstract

There have been various approaches in understanding the Quran Al-
Kareem throughout Islamic history. That is why many different patterns
of exegeses have appeared so far. The first step of what the exegesis science
should do is to consider the function of the Prophet (PBUH) in the
explanation of the Quran. Allah Almighty essentially assigned the duty
of explaining the Holy Book to His messenger. In many of the verses of
the Quran, the Prophet’s teaching the Book, the teaching of the wisdom
(the Sunnah), the necessity of obeying the Prophet and His Traditions and
His arbitration is very clear. In this essay we study the inseperability of the
Quran and the Sunnah.
Key Words
Quran Al-Kareem, Ayah, Hadith, Sunnah, Messenger, proclamation,
explain, apply