Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kutsala saygı: Kur’ân-ı Kerim özelinde bir değerlendirme – Doç. Dr. İsmail Albayrak

 

 

Özet

Kur’ân, Müslümanların hem ibadetlerinin hem de ahlak ve hukuk
alanındaki düzenlemelerinin kaynağı olmuştur. Kur’ân’ın tefsiriyle ilgili
müslüman müfessirlerin çabalarına bakıldığında, aralarında yorum farklılıkları
gösterseler de, genel olarak Kur’ân’ın metin içi ve dışı referansları
çerçevesinde objektif bir anlayış geliştirmeye çalıştıkları rahatlıkla görülmektedir.
Tefsirler, ilk bakışta tekrar gibi görünen çok sayıdaki yorum içinde
değişik nüanslar barındırmakta ve her müfessirin tefsir metnini yeniden
inşa etmede kendisinden bir şeyler kattığı görülmektedir. Farklılıklar arasında
birliktelik, birlikteliğin içinde farklılıkların mütemadiyen üretildiği
Kur’ân tefsirlerinin sınırları çok net çizilmemiş fakat yapılan yorumların
da bir şekilde kontrol edildiği sağlam bir gelenek oluşturmuştur.
Kur’ân’a, teorik bir malzeme yığını, anlamı araştırılan bir mevzu, bir
nesne, ya da Müslümanların bireysel ve toplumsal yaşamlarına ait somut
önerileri olmayan her hangi bir kitap olarak bakılamaz. Me’hazin kudsiyeti
ve bu Yüce Kelam’ı doğrudan kaynağından alıyor gibi idrak etme Müslümanların
gaye-i hayali olmalıdır. Ancak bu vesile ile gerçek anlamda kutsala
saygı ve şeaire hürmet duygusu geliştirilebilir.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Sünnet, kelam, tefsir, kutsal, hadis, nübüvvet, peygamber

 

 

 

Abstract

The Quran is the source of arrangements in the fields of worshipping
as well as morality and law. When considering the attempts of the Muslim
interpreters of the Quran, though we see certain differences, yet we
observe that they have generally tried to establish an objective understanding
in terms of references within and out of the text. The exegeses contain
certain minute differences in the myriad of interpretations which at first
sight seem like repetitions. However each interpreter seems to make certain
contributions in the rebuilding of the exegesis text. The borders have not
been definitely drawn for of the Quran exegeses where similarity among
differences and differences in similarities are continually being produced,
but this has built a strong tradition in which interpretations are checked up
in one way or another.
Key Words
The Quranic Exegesis, exegesis text, exegesis traditions, interpreters, interpretations