Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Müsteşriklerin Kur’ân araştırmaları ve günümüz Hıristiyanlarının Kur’ân algısı – Prof Dr. İsmail Taşpınar

 

 

Özet

Bu araştırmada, öncelikle Batı’da müsteşriklerin İslâm’ın kutsal kitabı
olan Kur’ân’a dair yaptıkları çalışmalar üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda,
müsteşriklerin Kur’ân’la ilgili çeşitli iddiaları ve bunlara verilen
cevaplara değinilecektir. Üçüncü kısımda ise, günümüz müsteşriklerinin
Kur’ân’a dair yaklaşımları ve algıları, kendi eserlerindeki bilgilerinden
hareketle ortaya konacaktır. Burada, genel olarak Vatikan sonrası Katolik
Kilisesi’nin İslâm’a yaklaşımı çerçevesinde Kur’ân’a dair geliştirdikleri
yeni görüşleri ve özellikle meşhur Belçika’lı Hıristiyan din adamı ve İslâm
araştırmacısı Emilio Platti’nin yazdıklarına değinilecektir. Sonuç kısmında
genel bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân, müsteşrik, İslâm, Hıristiyanlık, oryantalist

 

 

 

Abstract

In this research we first investigate the studies made by orientalists
on the Quran and then touch upon various claims by the orientalists
concerning the Quran and the answers given. Thirdly we introduce the
present day orientalists’s approaches to and perceptions of the Quran by
narrating the information from their own sources. Here we deal with
the new ideas put forward by the Vatican Catholic Church’s approach
to Islam and particularly with the writings of famous Belgian cleric and
Islam researcher Emilio Platti. In the conclusion we will make a general
evaluation.
Key Words
The Quran, orientalist, Islam, Christianity