Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Sünneti Kur’ân’dan uzak tutan yeni bir İslâm anlayışı: Kur’ân Müslümanlığı – Prof. Dr. Ali Bakkal

 

 

Özet

Hz. Peygamber, Kur’ân’ın tebliğcisi, onun mübeyyini ve Cenâb-ı
Allah’ın kendisine hüküm verme yetkisi vermesi sebebiyle Kur’ân’da olmayan
konularda mecazen Şâri’idir. Onun gerek Kur’ân’ın beyanı kabilinden
olan sözleri gerekse Kur’ân’da olmayan konulardaki hükümleri dindir.
İslâm dininin temel kitabı Kur’ân-ı Kerim olmakla birlikte, bu kitabın
beyanı olması açısından Sünnet de mutlaka dikkate alınması gereken bir
kaynaktır. Sünnet’i Kur’ân’dan uzak tutmak, dinin bir kısmını İslâm’dan
uzak tutmakla eşdeğerdir.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Sünnet, nübüvvet, peygamber, hadis, mucizeler, mezhepler,
itikad

 

 

 

Abstract

The prophet Muhammad, as the proclaimer and the exponent of
the Quran, and the person who was given the authority to legislate by
Allah is the metaphoric legislator of the matters that are not explained
in the Quran. The words of the Prophet that are like the explanations
of the Quran and His legislations in matters that are not covered by the
Quran are considered of religion. Even though the basic source of Islam
is the Quran, the Sunnah being the explanation of the Quran is a source
that has to be considered definitely. Keeping the Sunnah away from the
Quran means equal to keeping a part of the religion from Islam.
Key Words
The Quran, sunnah, prophethood, prophet, hadith, miracles, sects,
faith