Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

31 Mart Vak’ası’nın Perde Arkası ve Bediüzzaman’ın Ortaya Koyduğu Tutum – Atilla YILMAZ

 

Özet

31 Mart 1325’te (13 Nisan 1909) başlayan ayaklanmalar ve toplumsal
olaylar tarihe ‘31 Mart Hadisesi’ olarak kaydedildi.
16 Nisan’da son bulan olayların bitiminden sonra Hareket Ordusu yönetime
el koymuştur. Meşrutiyeti yaşatmaya, padişahı kurtarmaya gelen
Hareket Ordusu tam tersini yaparak Padişahı tahttan indirmiş, Meşrutiyeti
destekleyenleri Divan-ı Harp mahkemelerinde yargılamıştır. 31 Mart’ın
arefesinde Bediüzzaman; gerek askeriye içerisinde gerekse ilmiye sınıfı talebeleri
içerisinde yer yer meydana gelen hadiseleri yatıştırmada çok büyük
gayret göstermiştir.
Bu yazıda 31 Mart hadisesinin perde arkası irdelenerek Bediüzzaman
Said Nursî’nin olaylardaki tavrı gözler önüne serilmektedir.
Anahtar Kelimeler: 31 Mart Hadisesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyet, Şeriat, Hareket Ordusu

 

 

 

Background Of The 31st March Event And The Attitude Of Bediuzzaman

 

Abstract

The riots and social events that started on 31st March, 1325 (April 13,
1909) were recorded in history as the “31st March Incident”.
After the end of the events that ended on April 16, the Harekat Ordusu
(Army of Action) took over the administration. Harekat Ordusu, which
came to keep the Constitutional Monarchy alive and to save the Sultan, did
the opposite and dethroned the Sultan, and judged supporters of the Constitutional
Monarchy at the Divan-ı Harp (Court of War, Military Commission).
On the eve of hijri 31st March,1325, Bediuzzaman made great efforts
to calm down the events that took place both within the military and
among the students of the Madrasah Class.
In this article, Bediuzzaman Said Nursî’s attitude in the events is revealed
by examining behind the scenes of the 31st March incident.
Keywords: 31st March Incident, Committee of Union and Progress,
Constitutional Monarchy, Sharia, Army of Action