Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursî’nin 31 Mart Olayı’ndaki Tavrı – Selim SÖNMEZ

 

Özet

31 Mart Olayı, Türk modernleşme tarihini anlayabilmek için kullanılan
önemli malzemelerden birisi olmuştur. “İleri” ve “geri” ifadeleri çerçevesinde
şekillenen Türk siyasal düşüncesi, ilk kez bu olay sayesinde somut örnek
bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Bu olayın ele alınarak yorumlandığı
dönemler büyük ölçüde “hassas devirler” olduğu için, yapılan değerlendirmeler
de taraflı ve gerçeği yansıtmaktan uzak olmuştur. Bediüzzaman Said
Nursî de o sırada İstanbul’da bulunan, dönemin siyasi, sosyal ve kültürel
olaylarıyla ilgilenen meşhur bir alimdir. Gelişen hadiselere yazılı ya da sözlü
olarak yorumlar getirerek tartışmalara katılmıştır. Çalışmamızda, Bediüzzaman
Said Nursî’nin 31 Mart olayındaki yerini tespit etmeye çalışacağız.
Bunu yaparken dönemin olaylarını da kronolojik sırası içinde özetleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: 31 Mart Olayı, Bediüzzaman Said Nursî Meşrutiyet, Hareket Ordusu, İttihat ve Terakki Cemiyeti

 

 

 

Bediuzzaman Said Nursî’s Attitude In the 31st March Incident

 

Abstract

The 31st March Incident has been one of the important materials used
to understand the Turkish modernization history. Turkish political thought,
shaped within the framework of “forward” and “backward” expressions,
started to be discussed in the context of concrete examples for the first time
in virtue of this event. Since the periods when this event were discussed and
interpreted were mostly “sensitive periods”, the evaluations made were also
biased and far from reflecting the truth. Bediuzzaman Said Nursî was also
a famous scholar who was in Istanbul at that time and was interested in the
political, social and cultural events of the period. He participated in the discussions
by commenting on the developments in written or oral form. In our
study, we will try to determine the place of Bediuzzaman Said Nursî in the
31st March Incident. While doing this, we will summarize the events of the
period in their chronological order.
Keywords: 31st March Incident, Bediuzzaman Said Nursî, Constitutional Monarchy, The Army of Act, the Committee of Union and Progress