Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Divan-ı Harb-i Örfî Penceresinden; Darbe ve İstibdat Dönemlerinin Özellikleri, Çıkış Yolları – Kolektif

 

 

Özet

Bu makalede Bediüzzaman Said Nursî’nin Divan-ı Harb-i Örfî Kitabı
referans alınarak 31 Mart Hadisesi ölçeğinde darbe ve istibdat dönemlerinde
bireylerde, toplumda ve hükümette gözlenen davranış biçimleri çalışılmıştır.
Bu tip darbe ve istibdat dönemlerinden çıkış ve korunma yolları
özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Darbe, İstibdat, Hürriyet, Adalet, Şahs-ı Manevi

 

 

 

From The Divan-ı Harb-i Örfî Window;Characteristics of The Coup and Despotic Periods, Ways to Exit

 

Abstract

In this article, taking Bediuzzaman Said Nursî’s Divan-ı Harb-î Orfî as
a reference, the behaviors observed in individuals, society and government
during coup and despotism periods in the mirror of the 31st March Incident
are discussed. Ways of escape and protection from such periods of coup and
despotism are summarized.
Keywords: Coup, Despotism, Freedom, Justice.