Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi Yahut Divan-ı Harb-i Örfî – Bediüzzaman Said Nursî

 

Mukaddime

Vakta ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zayıf istibdat tımarhaneyi
bana mektep eyledi. Vakta ki itidal, istikamet, irtica ile iltibas olundu; Meşrutiyette
şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep yaptı…