Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur Eserlerinin İletişim Dili (Divan-ı Harb-i Örfî Örneği) – Sebahattin YAŞAR

 

 

Özet

İletişim insanlık tarihi kadar eski bir sanattır. Konuşan, dinleyen ve mesaj
üçlüsü etrafında gelişir. Bu üç dinamiğin de kendine has kuralları vardır.
Kurallara uygun yapıldığında kişiyi hedeflenen neticeye ulaştırır. İletişimin
kalitesi bu üç dinamiğin kalitesidir.
Bu çalışmamızda, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur
Külliyatı’ndan Divan-ı Harb-i Örfî isimli eserindeki iletişim dili ele alındı.
İletişimin ortak değerler, tekrar, tedriç gibi esasları ve öğüt verme, kıssa,
tartışma ve soru-cevap gibi metotlarıyla birlikte niyet, samimiyet, istikamet
gibi manevi dinamiklerin nasıl kullanıldığı ve ne gibi neticeler alındığı örneklerine
yer verildi.
Anahtar Kelimeler: İletişim, İnsan, İletişim Unsurları, Divan-ı Harb-i Örfî

 

 

 

Communication Language of Risale-i Nur (Divan-ı Harb-i Örfî Example)

 

Abstract

Communication is an art as old as human history. It develops around the
trinity of talking, listening and message. All three dynamics have their own
rules. When done according to the rules, it brings the person to the targeted
result. The quality of communication is the quality of these three dynamics.
In this study, the communication language in Bediuzzaman Said Nursî’s
work Divan-ı Harb-i Örfî is discussed. The principles of communication
such as common values, repetition, gradation and methods such as advice,
stories, discussions and questions and answers, as well as examples of how
spiritual dynamics such as intention, sincerity, direction are used and what
results are obtained are included.
Keywords: Communication, Human, Communication Elements, Divan- ı Harb-i Örfî