Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Fıtrat ve Kadın – Büşra Nur ÖZDEMİR

 

 

Özet

Bu makalede maddi ve manevi bütünlüğün içinde olan insan için öncelikle
fıtratın tanımı yapılmıştır. Daha sonra kadın fıtratının ne olduğu
izah edilerek fıtratına uygun yaşamayan kadının istikametten çıkarak iffetini
muhafaza edememesinin tarihsel süreçte ne denli büyük bir şer tablosu
ortaya çıkardığı ve kadının değerini düşürdüğü ifade edilmiştir. Fıtratını
muhafaza eden kadının ise iffet timsali semereler vermesi izah edilmiştir.
İslâmiyet öncesi kadının küçük düşürüldüğü ve eksik görüldüğüne değinilip
İslâmiyet ile değerinin ortaya çıktığı ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kadın, istikamet, iffet, fıtrat

 

 

 

Human Nature (Fitra) and Women

 

Abstract

In this article, first, human nature (fitra) is defined in the context of human’s
material and spiritual wholeness. Later, through the description of the
women’s nature, it is stated that how an evil picture emerges in the course of
history and how the value of women is lowered when women are unable to
live in accordance with their nature to maintain their chastity and when they
deviate from the natural direction. It is explained how women who preserve
their nature provide with the fruits of chastity. It has been also mentioned
that the pre-Islamic women were humiliated and seen incomplete, and it
was revealed that their real value was granted by Islam.
Key Words: women, naturel direction, chastity, human nature (fitra)

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları