Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâm ve Ekonomide Kadının İncelenmesi – Kübra ÜNÜVAR

 

 

Özet

İnsanlığın ve İslâm’ın en önemli unsurlarından biri kadın olmuştur.
Özellikle ekonomi alanında kadın, sürekli inceleme ve tartışma konusu
olan bir varlık niteliğindedir. Fakat bu tartışmalar ya erkeği kadından ya da
kadını erkekten üstün görme bağlamında olmaktadır. Oysa İslâm her konuda
olduğu gibi bu konuda da sınırlarını çizmiş, 1400 yıl öncesinden tartışmaların
önünü kesmiştir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde önce, kadını ve erkeği ekonomik alanda
konumlandırmak için, insan kavramının üzerinde durulmuştur. İnsandan
yaratılan bu iki farklı fıtratın birbirinden üstün değil, birbirinin tamamlayıcısı
olduğu konusuna açıklık getirilerek, daha geniş çerçeveden
bakılması amaçlanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise ekonomi, onun da sınırlarını belirleyen
İslâm ekonomisinin ve çalışma kavramının tanımı ve amacı söylenerek
kadının ekonomi alanındaki konumuna değinilmiştir. Bu konum önce
Kur’an-ı Kerim, sonra da Risale-i Nur ve Asr-ı Saadet perspektifinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnsan, İslam Ekonomisi, Çalışma, Kadın, Fıtrat

 

 

 

Studying Women in Islam and Economy

 

Abstract

One of the most significant elements of humanity and Islam has been
women. They are constantly examined and discussed especially in the field
of economy. And these discussions take place in perspectives which hold
men superior to women or vice versa. However, Islam drew the boundaries
on this issue, as it does in all other issues, and blocked the discussions 1400
years ago.
In the first part of this study, the concept of human is emphasized in order
to position women and men in the economic field. A wider perspective
is aimed by clarifying the fact that the natures of men and women which
have both been created from human self are not superior but complementary
to each other.
In the second part of the study, the economics in general and the Islamic
economics in particular are considered as frameworks and some other related
concepts like work are defined and explained. Also, the position of women
in economy is discussed first in the light of Quran and then in the perspective
of Nur Collection and the Age of Bliss.
Key Words: Human, Islamic Economics, Work, Women, Human Nature