Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kadın, Aile Kavramı ve Sorumluluk – Mustafa GENGEÇ

 

Özet

Bu çalışma, insan türünün en değerli bir varlığı olan kadının, aile ve toplumun
çekirdeği, omurgası olduğu gerçeğini ortaya koymayı amaçlanmıştır.
Makalemizin ikinci bölümünde dikkat çektiğimiz husus; hayatın başlangıcı,
insanın mahiyeti, gayesi ve kâinatla olan ilişkisi, sevgi ve şefkat üzerinde
durmamızın nedeni, insanın en güzel şekilde yaratılmış olmasıdır. Onun
üstün vasıflarla donatılmış olması, onu, varlık âleminde önemli ve anlamlı
kılmaktadır. Dolayısıyla Yüce Allah ile ilişkisinde sorumluluk sahibi olmasıdır.
Kur’an kadın ve erkeğin aynı özden iki farklı cins olduklarını dile getirir,
kadın ve erkeği öncelikle insan olarak kabul eder. Kur’an’ın bu temel değerlendirmesini
dikkate alarak konumuzu, insan ve aile kavramı üzerinden
değerlendirmeyi amaçladık. Çünkü, Kur’an bütün insanlığa huzurun adresinin
aile olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Manevi değerler, İnsan, Aile, Kadın, Sorumluluk

 

 

 

Women, The Concept of Family and Responsibility

 

Abstract

The aim of this study is to reveal the fact that women, the most valuable
asset of the human species, are the core and backbones of families and societies.
The point we draw attention to in the second part of our article is that
relation of humans to the existence is based on love and compassion and humans
have been created in the most beautiful fashion. The fact that human
is equipped with superior qualities makes him important and meaningful in
the realm of existence. Therefore, he is made responsible to the Creator. The
Qur’an states that men and women are two different sexes created from the
same essence, and considers men and women primarily as human beings.
Considering this basic evaluation of the Qur’an, we aim to evaluate our subject
through the concept of human and family. That’s because the Qur’an
shows that the address of peace for all humanity is family.
Key Words: the Qur’an, spiritual values, human, family, women, responsibility