Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kadın, Moda ve Mahremiyet – Halil ÇİFTÇİ

 

 

Özet

Bu çalışmada modernitenin parametresi olan Rönesans, Aydınlanma,
Fransız Devrimi ve sonunda gelişen Kapitalizmin ürünü moda ve medyanın
kadınlar üzerinden kurguladığı kültür emperyalizmi ve metalaştırma
fikri irdelenecek, mahiyeti, sorunu, sonucu ve çözümü üzerinde durulacaktır.
Gelinen süreçte medyanın ve modernitenin kumpasları işlenecek, tesettürün
ve (tesettürlü) kadının bu hengâmede geldiği noktaya fıkhi izahlarla
birlikte Kur’an, sünnet ve Bediüzzaman’ın perspektifinden ışık tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Moda, Medya, Mahremiyet, Modernite

 

 

 

Women, Fashion and Privacy

 

Abstract

This study examines the cultural imperialism and the idea of commodification
designed by fashion and media which are the products of parameters
of modernity, Renaissance, Enlightenment, French Revolution and finally
Capitalism. It will also discuss the problem, its consequences and how it can
be solved. In the current process, the conspiracies of the media and modernity
will be studied, and the point of the veiling and (veiling) woman in this
turmoil will be investigated in the light of the Qur’an, the Sunnah and Bediuzzaman,
together with the fiqh explanations.
Key Words: women, fashion, media, privacy, modernity