Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kadının En Fıtri Hâli: Annelik – Gülnur TERCAN

 

Özet

Kadın, tarih sürecinde hep tartışıla gelmiş bir kavramdır. Kimi toplumlar
varlık olup olmadığı üzerinde konuşmuş, kimi toplumlar ise birey olarak
görmekten dahi çok daha uzak bir konumda tutmuşlardır. Bu makalede
ilk önce İslâmiyet’in kadına nasıl baktığı, hangi konuma koyduğu kısaca
ifade edilecek, sonrasında ise kadının fıtrî duygusu şefkat ve annelik üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Anne, Fıtrat, Çocuk Eğitimi, Şefkat, Aile, Birey

 

 

 

The Most Natural State of Women: Motherhood

 

Abstract

Women have always been debated about throughout history. Some societies
have even claimed that women are not real human beings, some others
put them in a position far from being individuals. This article will, first, briefly
state how Islam sees women and in which position it puts them. Then the
compassion, the naturel feeling of women, and motherhood will be studied.
Key Words: Women, Mother, Fitra, Child Education, Compassion, Family, Individual