Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kadınlık Olgusu Üzerinden Algılanan Rol Farklılıklarının Fıtrat Kaynaklı mı Toplumsal Kaynaklı mı Olduğunun İslâmî Bakış Açısıyla Belirlenmesi – Vahit ACUN

 

 

Özet

Âlemde yaratılan ve yaşayan bütün mahlukat belirli bir izan üzere doğar,
büyür ve ölür. Bu yaşam döngüsü içinde anlamlar atfetmek insana özgüdür.
İnsan geçmişten günümüze kadar anlamlandıramadığı durumlar üzerine
anlam yüklemekle mükellefmiş gibi hisseder. Nitekim birçok dönemde
anlamlandıramadığı durumların başında gelenlerden biri de kadınlık olgusudur.
Toplum geçmişten günümüze kadına birçok anlam yüklemiş, birçok
rol biçmiştir. Bu makalede kadınlık olgusu üzerinden toplumsal ve algılanan
rollere bakış, İslâm’ın temel kaynakları başta olmak üzere farklı risale,
bilimsel yayınlar ve alimlerin de görüşüne yer verilerek oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İslâm’da kadın, Toplumsal roller, Algılanan roller, Fıtrat, Kadınlık olgusu

 

Determining Whether The Origin of
Perceived Role Differences Related to
Women is Human Nature (Fitra) or Society
From an Islamic Point of View

 

Abstract

All creatures created and living in the universe are born, grow and die according
to a certain order. It is unique to humans to ascribe meanings within
this life cycle. Humans, throughout history, have felt obliged to give meaning
to situations that they cannot make sense of. As a matter of fact, one of
the phenomena that they cannot make sense of in many periods is the phenomenon
of womanhood. From past to present, society has attributed many
meanings and assigned many roles to women. In this article, the view of social
and perceived roles regarding the phenomenon of womanhood has been
formed through primarily the fundamental sources of Islam and the opinions
of different treatises, scientific publications and scholars.
Key Words: women in Islam, social roles, perceived roles, human nature (fitra), the phenomenon of womanhood