Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Konfüçyanizm Etkisindeki Kore’de Kadınların Değeri – Merve İRİYARI

 

 

Özet

Kadın, Allah’ın erkeklere nazaran daha az değerli olarak yarattığı bir insan
cinsi değildir. Ama kadınlarla erkelerin arasındaki fıtraten farklılıkların
olması sebebiyle inançlar iki cinsin farklı değerlere sahip olacağı fikri üzerine
inşa edilmiştir. Hak dinler, kadın ve erkekler arasındaki farklılığın sadece
fıtrat üzerinde olduğunu öğretirken, batıl inançlar bu düşüncenin tam
zıddı bir sistem geliştirmiştir. Kore’de Konfüçyanizm inancı ile kadınları
erkeklerden daha zayıf olarak gören bir inanç benimsendiği için, eskiden
beri kadınların hakları çok kısıtlı kalmış ya da erkekler kadınlardan çok
daha üstün görülmüştür. Bu makalede özellikle Gabo Reformu ile özgürleşen
Kore edebiyatında, kadınların değeri ve inançların kadınlar üzerindeki
etkisi gibi konular hikaye, roman ve şiir ekseninde incelenmektedir. Böylece
İslam dini ile Konfüçyanizmin inançları arasındaki farklar kadın konusu
üzerinden karşılaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gabo Reformu, Kadın, İslam, Kore, Konfüçyanizm

 

 

 

Religious Wisdoms and Purposes of Veiling

 

Abstract

Woman is not a human kind created by God with less value than men.
But the natural differences between men and women as a result of beliefs are
built on the idea that the two genders will have different values. While true
religions teach that the difference between men and women is only based on
nature, superstitions have developed a system just the opposite of this idea.
Since Korea has adopted a belief that sees women as weaker than men with
the belief of Confucianism, women’s rights have been very limited or men
have been seen as much superior to women. In this article, subjects such as
the value of women and the effect of beliefs on women, especially in Korean
literature liberated with the Gabo Reform, are examined in the axis of stories,
novels and poems. The differences between the religion of Islam and the
beliefs of Confucianism and the subject of women are compared.
Key Words: Confucianism, Gabo Reform, Islam,Korea, woman