Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kul Vasfıyla Kadın – Gülcan İLERİ

 

 

Özet

Bu makalede toplumun basmakalıp yargılarını kırabilen, kendini okuyabilen,
ahsen-i mahluk, cins-i latif, eşref-i mahlukat, ayine-i esma olan; fıtratındaki
şefkatin inkişafıyla Rahim ismine ayine olan, toplumun her aşamasında
kul olarak Rabbine muhatap olabilen kadının kendini bulma serüveni
izah edilecek. Zamanın maddeye verdiği önemden sıyrılıp manaya yönelmeyi
başarmak adına Risale-i Nur’larda kadın fıtratına “kul” penceresinden
bakılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fıtrat, kulluk, şefkat, Hüda, heva

 

 

 

Women as God’s Servants

 

Abstract

This article tries to explain the self-discovery adventure of those women
who can break the stereotypical judgments of society, who can read themselves,
who are the most perfect and the most honourable creatures and the
mirrors of Divine Names, who have become mirrors of the name of the
Merciful as a result of the compassion in their nature; and who are able to be
interlocutors of their Creator as His servants in every sphere of social life. In
order to get rid of the importance that modern era gives to matter and to be
able to turn towards meaning, the nature of women in the Risale-i Nur will
be looked at from the perspective of “servitude.”
Key Words: fitra, servitude, compassion, God (Hüda), desire