Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Zemininde Modern Firavunluk – Feyza YILMAZ

 

Özet

Biyolojik Cinsiyet (Sex) bireyin doğuştan kadın ve erkek oluşunu tanımlar.
İlk defa feministler tarafından ortaya konan toplumsal cinsiyet
(gender) kavramı ise kadınlara ve erkeklere toplumun yüklediği anlamları,
rolleri ve beklentileri ifade eder. Feminist hareketlerin öncülüğünde politik
taleplerle modern dünyada kadının ezilmişliğine çare bulmak için kadın ve
erkek eşitliğinin sağlanmaya çalışılmasına yönelik yapılan eylemler, binlerce
yıl öncesinden Hz. Musa zamanında İlahlık iddia eden Firavun’un erkekleri
öldürüp kadınları sağ bırakma planı ile pek çok açıdan benzerlik gösterir.
Bu makalede, Firavun’un ifsat edici planının günümüzün modern dünyasına
nasıl yansıdığı ve bu yansımanın beraberinde getirdiği sorunların neler
olduğu ele alınmıştır. Buna karşın kadınlık ve erkeklik kavramına vahiy
perspektifinden bakılarak söz konusu mevzuun anlaşılmasına çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadınlık, Erkeklik, Firavun, Feminizm, Modernite

 

 

 

Modern Pharaohism on The Ground of Gender

 

Abstract

“Sex” defines the innate male and female nature of an individual. “Gender,”
first introduced by feminists, expresses the meanings, roles and expectations
that society imposes on women and men. Activities under the leadership
of feminist movements to try to ensure equality between women and
men in order to find a solution to the oppression of women in the modern
world resemble in many ways the plan of Pharaoh, who claimed divinity
thousands of years ago, to kill all the males and to leave the women alive.
This article discusses how Pharaoh’s destructive plan is reflected in today’s
modern world and what problems this reflection brings. On the other hand,
by looking at the concept of femininity and masculinity from the perspective
of revelation, the article tries to understand the subject in question.
Key Words: Gender, Femininity, Masculinity, Pharaoh, Feminism, Modernity