157.Sayı | Kış 2022 | Ayetü’l Kübra : Kainattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatı