083. Sayı | Yaz 2003 | Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?

 
 • El-Hafiz: "Zahir ve Batın Aynalar"da Her Şey Kayıt Altında

  Hafiz, "Korumak, görüp gözetmek, ihmalkâr ve gafil davranmayıp, dikkatli ve basiretli bulunmak; anlayıp bellemek, ezberlemek" anlamına gelen "hıfz" kökünden sıfat olup, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli […]

   
 •  
 • Genetik Biliminin Ulaştığı Nokta ve Etik

  Tarihte genetikle ilgili ilk bilgiye Peygamberimizin (as) evlilikle ilgili olarak insanlara sunmuş olduğu tavsiyelerinde karşılaşmaktayız. Peygamberimiz buyurduğu "ırk dessastır [gizlice katılan, sızan]" hadisinde (Deylemi, Beyhaki, El-Medini), ailelerin çocuklarını evlendirirken eş […]

   
 •  
 • Hafiziyyetin Tecellisi: Genler

  İletişimin en temel ve yalın materyali harflerdir. İnsanoğluna ait kültür formlarında harfler, alfabenin yapısında şekilleniyor. Varlık formunda ise, kendini atomlar şeklinde gösteriyor. Bu atom harflerinin en bilinenleri karbon (C), hidrojen […]

   
 •  
 • Kelam Perspektifinden Genetik Kopyalama

  Konuya girmeden önce klonlama ya da daha bilinen şekliyle kopyalamanın ne olduğunu kısaca hatırlamamız gerekir. Genetik Kopyalama: Bir canlının bütün özellikleri, o canlının her hücresinin çekirdeğindeki genlerinde bulunur. Genlerde canlının […]

   
 •