083. Sayı | Yaz 2003 | Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?

 
 • Genetikte Psikososyal ve Etik Boyut

  Bilimsel gelişme ve ilerlemeye karşı takınılan tavır iki karşıt kutupta yoğunlaşmaktadır. Bir grup bilimsel-teknolojik ilerlemeleri her şeye çözüm üretecek bir "Kadir-i Mutlak" gibi algılama eğiliminde iken bir diğer grup da […]

   
 •  
 • Dünden Bugüne Genetik Bilimi

  Bilimin, özellikle de genetik alanındaki ilerlemelerin oldukça hızlı bir şekilde geliştiği bir çağda yaşamaktayız. Gelişmeler bundan 50 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz noktaya ulaşmıştır. Elli yıl sonraki gelişmeler ise, bugünkü […]

   
 •  
 • Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?

  Bundan on yıl önce genetik bilimi üzerine konuşmak, tartışmak, fikir yürütmek, sadece uzmanlarının ilgi alanına giriyordu. Bugün toplumun ekseriyeti, genetik bilimindeki gelişmeleri dikkatle izliyor; getireceği yenilikleri ümit ve endişe ile […]

   
 •  
 • Savaş ve Barış Üzerine

  Tavzih: Bu kısa çalışma, 11-13 Temmuz 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Savaş ve Demokrasi" konulu Altıncı Abant Toplantısı’nda Ali Yaşar Sarıbay’ın "Savaş ve Demokrasi: Sosyolojik Bir Yaklaşım" başlıklı tebliğinin müzâkeresi vesîlesiyle […]

   
 •