091. Sayı | Yaz 2005 | Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

 
 • Osmanlı Döneminde İhtidâ

  Conversion in the Ottomans Sözlükte "doğru yolu bulmak, yol göstermek" mânalarına gelen "hüdâ" (hedy, hidâyet) kökünden türemiş olup gerçeğe ulaşmak ve doğru yolu bulmak demektir. Terim olarak inançsız iken veya […]

   
 •  
 • Guidance (Hidayath): The Era of Religious Tendency

  The phenomenon of "belief" as being one of the basic elements of the human nature has emerged in several forms in the history of mankind. In this respect, Islamic Theology, […]

   
 •  
 • “Ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef'âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler”

  “If we were to display through our actions the perfections of the moral qualities of Islam and the truths of belief, without doubt, the followers of other religions would enter […]

   
 •  
 • Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

  İnsan fıtratının temel unsurlarından olan "inanç" olgusu insanlık tarihi boyunca çeşitli şekillerde kendini göstermiştir. Bu bağlamda inanma şekilleri, din değiştirme ve dine yönelme hareketleri kelam, felsefe, sosyoloji ve psikolojinin sürekli […]

   
 •  
 • İnsanın Sapkınlığa Düşmesinin Nedenleri

  The Reasons Behind Man’s Perversity Allah İradesinin Mutlakiyeti ve İnsan İradesinin Serbestiyeti Kur'an'ı inceleyerek okuyabilen herkes, Kur'an'ın, insanın düşünce kaynaklarına hitap eden "ilahi irade" ile insanın seçme yeteneğinden (cüz'i irade-ihtiyar) […]

   
 •  
 • İnternetin Din Değiştirme Süreci Üzerindeki Etkileri

  The Effects of The Internet on The Process of Religious Conversion Hidayet ve hidayete erişme mefhumları İslam'a özgü olduğundan ve diğer dinleri küçümseme anlamı da içerebileceğinden bu yazıda daha objektif […]

   
 •  
 • Neden İslam'ı Seçiyorlar?

  Why do they choose Islam? Giriş "Ekmek kutsaldır!" derdi babam. Bir yandan yere dökülen ekmek kırıntılarını toplar, bir yandan da "Allah Firavun'un parmak uçlarını yakmayacakmış; çünkü o, ekmek kırıntılarını toplayıp […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Hz. Hasan Mesleği

  Risale-i Nur and the School of Hz. Hassan Giriş İslam tarihine baktığımızda kuvvet ve şiddeti yöntem olarak seçmiş hiçbir hareketin başarılı olamadığını görüyoruz. İslam'ı temsil ve dine hizmet iddiasıyla ortaya […]

   
 •  
 • İhtidanın Özel Tarihi

   
 • Allah, Dinsizlik, Ateizm