091. Sayı | Yaz 2005 | Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

 
 • Geçmişe Duyulan Özlem Olarak Hidayet: Büyük Misakın Uzantısı

  Guidance (Hidayath) as Longing for the Past: Extension of the Great Pact İslâm dini, Hıristiyanlık ve Budizm ile birlikte, teorisi ve tarihsel alışkanlığı itibarıyla, dünyanın en önde gelen tebliğci dinlerinden […]

   
 •  
 • Hidayet Kavramına Kur'anî Yaklaşım

  A Koranic Approach to the term of Guidance (Hidayath) Hidayet, lügatte lütuf ile yol göstermek, rehberlik yapmak demektir.1 Hidayet aynı zamanda hakkı hak bilmek ve ona uymak, batılı da batıl […]

   
 •  
 • Hidayet ve Aşamaları

  Guidance (Hidayath) "Hidayet", Türkçe'de doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu; "hidayete ermek" de Müslüman olmak ve İslam dinini kabul etmek anlamına gelir. Herhangi bir gayr-i müslimin -kafirin, müşrikin, münkirin- dinini […]

   
 •  
 • Hidayet

  Guidance (Hidayath) 1. Hidayet ne demektir? Fatiha Suresi'nde "İhdinâ’s-sırate’l-mustakîm!" duası bize verildiğine göre, hidâyet, Sırât-ı Mustakîm'e erişmek demektir. Bunu da Allah'tan istediğimize göre, Allah Hâdî'dir, Hidayet'in de Rabb'idir. Bâtıl Felsefe'nin […]

   
 •  
 • İslâm'ın İlk Yıllarında Hidâyet Olgusu ve Mühtedi Yahudi ve Hıristiyanlar

  The Notion of Guidance (Hidayath) in the Early Years of Islam and Converted Jews and Christians İslâm'ın ilk yıllarında hidâyet/ihtidâ eden ve isimleri Yahudi-Hıristiyan kültürünün genel olarak İslâm'a ve özelde […]

   
 •  
 • Postmodernizm Bağlamında "İman"ın Yeniden Keşfi

  Rediscovery of Faith in the context of Post-Modernism İdrak ettiğimiz güncel zaman diliminde önce Batı dünyasında ortaya çıkan, zamanla dünyanın pek çok bölgesine yayılıp ülkemize de gelen postmodern anlayış, bir […]

   
 •  
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam'ın Önlenemez Yükselişi

  Unpreventable Rise of Islam in the United States of America 28 Şubat post-modern darbesinden iki sene sonra ABD'ye geldim. Havaalanına indiğim günden beri, Amerikan toplumunu ve kültürünü anlamaya çalışıyorum. Suyunu […]

   
 •  
 • Teolojik Açıdan Hidâyet Olayının Yorumu

  A Theological Comment on the Phenomenon of Guidance (Hidayath) Giriş Hidâyet olayı, sadece Kelam İlmi'nin uğraştığı bir mesele değildir. Psikoloji ve Felsefe gibi sosyal bilim dallarının da inceledikleri bir konudur. […]

   
 •  
 • Osmanlı Döneminde İhtidâ

   
 • Guidance (Hidayath): The Era of Religious Tendency