091. Sayı | Yaz 2005 | Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

 
 • Neden İslam'ı Seçiyorlar?

  Why do they choose Islam? Giriş "Ekmek kutsaldır!" derdi babam. Bir yandan yere dökülen ekmek kırıntılarını toplar, bir yandan da "Allah Firavun'un parmak uçlarını yakmayacakmış; çünkü o, ekmek kırıntılarını toplayıp […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Hz. Hasan Mesleği

  Risale-i Nur and the School of Hz. Hassan Giriş İslam tarihine baktığımızda kuvvet ve şiddeti yöntem olarak seçmiş hiçbir hareketin başarılı olamadığını görüyoruz. İslam'ı temsil ve dine hizmet iddiasıyla ortaya […]

   
 •  
 • İhtidanın Özel Tarihi

  The Private History of Conversion to Islam İslam tarihi, bir açıdan, ihtidalar tarihidir. İslâm, ilk günlerinden itibaren, evvelce başka bir din veya yol üzere iken İslâm'a dönen insanların ellerinde ilerlemiştir. […]

   
 •  
 • Allah, Dinsizlik, Ateizm

  God, Irreligion, Atheism İnsanın yaratıcısını bilmesi, tanımaya çalışması, evreni ve evrende cereyan eden olayları sorgulaması, onun en aslî ihtiyacıdır. Bu arayış ve sorgulama sırasında insan yalnız bırakılmamış, insanın yardımına Hak […]

   
 •  
 • Varlık Müslimdir

  The Existence is Muslim 'Hiç görmeden inananlara ne mutlu' İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, "Bunda kalp sahibi olanlar […]

   
 •  
 • "İslamiyet'e Layık Müslümanlar Olmamız Lazım"

  “We ought to be Muslims worthy of Islam” Son yıllarda, birçok sosyologun ve araştırmacının da ifade ettiği şekilde, başta Batı'da ve Amerika'da olmak üzere, tüm dünyada dine yöneliş dikkat çekmektedir? […]

   
 •  
 • İmanın Kalbe Verdiği Hidayet

  Guidance (Hidayath) Given By Faith to the Heart Giriş Hidayet kelimesi Arapça H-D-Y kökünden masdar olup; terim olarak dalaletten, şirk ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak anlamına gelmektedir. İnsanın hak […]

   
 •  
 • İnsan İnanan Bir Varlıktır

  Man is a Believing Existence 1. İnsanın İnanan Yapısı İnanma insan psikolojisinin derin ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatımızda pek çok davranışımız, verdiğimiz hükümler inanca dayanır. Bir hasta, doktorunun kendisini tedavi […]

   
 •  
 • Geçmişe Duyulan Özlem Olarak Hidayet: Büyük Misakın Uzantısı

   
 • Hidayet Kavramına Kur'anî Yaklaşım