107. Sayı | Yaz 2009 | Küresel Kriz ve Said Nursi\’nin İktisat Görüşü – II

 
 • Said Nursi’ye Göre Dünyevileşme

  Secularization According to Said Nursi 1950-60’larda tarihçilerin ve sosyal bilimcilerin teorisine göre, “modernleşme süreçlerine bağlı olarak din, hem toplumsal seviyede ve hem de bireyin zihninde/bilincinde gerileyecektir. Ne kadar çok modernleşme […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslam İktisadı ve Sosyal Haklar

  Islamic Economics and Social Rights In the light of Bediüzzaman’s Opinions Giriş Bugün ekonomik faktörler, bireylerin yaşamını her zamankinden daha çok etkisi altına almış durumdadır. Ekonominin gücü, çok farklı inançlara […]

   
 •