111. Sayı | Yaz 2010 | Said Nursi’nin Demokratik Toplum Tasavvuru

 
 • İnsan Hakları ve Hürriyet Mefhumundan Risale-i Nur’a İzdüşümler

  Projections of Human Rights and Freedom Notion on Risale-i Nur Giriş İnsan hakları, “bireyin yalnızca bir insan olduğu için sahip olduğu haklar” olarak tanımlanır. İnsan hakları, her bireyin doğuştan sahip […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursi ve “Kürt Meselesi”

  Bediüzzaman Said Nursi and “Kurdih Issue” Bediüzzaman, 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın ilk üççeyreğinde yaşamış, insanî sorunlara Kur’anî çözümler önermiş bir mütefekkirdir. O, 82 yıllık hayatında Risale-i Nur […]

   
 •  
 • Münazarat ve Kürtler

  Munazarat and Kurdish People Bu toprakların insanları yüzyıllardır hürriyet, adalet, insan hakları ve demokrasi sorunlarıyla beraber yaşamışlardır. Bu temel problemlerin bir türlü aşılamaması ve insanca bir idari sisteme, insanca bir […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Kürt Meselesi’ne Dair Teşhis ve Çözümleri

  Analyses and Solutions of Bediüzzaman on Kurdish Issue Giriş Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’su ile Kuzey Irak bölgesi, yüz yılı aşkın bir süredir, Batılı devletlerin emperyalist çıkar ve ihtiraslarının odağı […]

   
 •  
 • Dünya Barışının Sağlanmasında İttihad-ı İslam’ın önemi

  Importance of İttihad-I Islam in Ensuring World Peace 1. Tek Kutuplu Dünya Gerçeği Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar dünya çift kutuplu bir dünya idi. Küçük devletlerden birçoğu sırtını bu iki kutuptan […]

   
 •  
 • Barış Dini İslâm’dan Dünya Barışına

  From Islam, the Religion of Peace to World Peace İslâm kelimesi, Arapçada ‘barış’ anlamına gelen ‘selâm’ kelimesinden gelir. Bu anlamıyla selâm, bir çok yerde geçer ve bütün Müslüman dillerinde, günlük […]

   
 •  
 • Tarihi ve Sosyal Değişim Sürecinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Mardin Hayatı

  Life of Bediüzzaman Said Nursi in Mardin within Historical and Social Change Process Tillo’dan Cizre’ye Bediüzzaman, 1894 yılının yaz aylarının sonlarına doğru Tillo’da meşhur Kubbe-i Hasiye’de inzivada iken gördüğü bir […]

   
 •  
 • V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları

  Vth National Risale-i Nur Congress Final Declarations “Çağımız Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Said Nursi Modeli” 1. Din, toplumun siyasetler üstü ortak değeridir, belli bir siyasi görüşün tekeline alınamayacağı gibi siyaset […]

   
 •