Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman gözüyle geçmişten günümüze ehl-i fetret – Doç. Dr. A.Cüneyt Eren

 

 

Özet

Bir peygamberin getirdiği dinin nurundan haberdar olmayan her fert ve her
dönem için kullanılabilen fetret kavramı ile ilgili itikad mezhepleri farklı görüşler
ortaya koymuşlardır. Bu yazıda itikadi mezheplerin fetret hakkındaki görüşleri ile
Bediüzzaman’ın yaklaşımı ele alınmakta, Bediüzzaman’a göre fetret ehlinin günümüzdeki
durumu incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Fetret, fetret ehli, iman, amel, ehl-i necat

 

 

 

Abstract

Different views have been expressed by the imams of the madhabs of
faith about fatrat (interregnum) a concept used to mean individuals and
periods that are not aware of the light of the religion brought by the divine
prophets. In this essay we will study the views of the madhabs of faith on
fatrat and Bediuzzaman’s approach and investigate the situation of ahl- alfatrat
in our time from Bediuzzaman’s perspective.
Key Words
Fatrat (interregnum), ahl al-fatrat (People of Interregnum), faith, deeds,
the people of salvation