Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’a göre birlikte yaşamanın formülleri – Dr. Cafer Kaysıcı

 

 

Özet

Bu küçük çaplı çalışmada Bediüzzaman Said Nursi’ye göre bir arada yaşamanın
formülleri tespit edilmeye gayret edilmiştir. Bediüzzaman bu formülleri ortaya
koyarken kendisine Kur’an-ı Kerim’i me’haz yapmıştır. Ortaya konan birçok çarenin
içerisinde biz müsbet hareket, İslami yaşantı, adalet, kardeşlik,iktisat, siyasi
denge ve azınlık hakları konusundaki tespitleri nazarlara sunmaya çalıştık. Daha
ele alınması gereken birçok tespit ve başlığın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla
bu çalışmamız ideal ve tam bir çalışma olarak takdim edilemez. Ancak birtakım
hakikat parıltıları gözlere yansıyabilir. O da bize değil, Kur’an’a ve onun bu asırdaki
yorumu olan Risale-i Nur’a aittir.
Anahtar Kelimeler
müsbet hareket, İslami yaşantı, adalet, kardeşlik,iktisat, siyasi denge, azınlık
hakları

 

 

 

Abstract

We try to determine in this small scale study the formulae of living
together according to Bediuzzaman, who has taken the Quran as the only
source while doing this. We also tried to present the rulings concerning
positive action, Islamic life, justice, brotherhood, economy, political equilibrium,
and minority rights covered by many remedies put forward. We
can say that there are many topics and rulings that must be dealt with.
Therefore this study, far from being ideal and complete, just tries to reflect
some sparkles of truth to the eyes. These sparkles of truth belong not to us
but to the Quran and its commentary, Risale-I Nur.
Key Words
Positive Action, Islamic life, justice, brotherhood, economy, political
equilibrium, minority rights