Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir arada yaşamanın ilkeleri – Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

 

 

Özet

Bir arada yaşamak durumunda olan kişi ve grupların arasında dünya
görüşü, hayat tarzı ve çıkarlar bakımlarından hatırı sayılır farklılıklar olması
“Bir arada yaşama” olgusunu bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Farklı kültür ve hayat tarzlarının bir arada yaşamasıyla ilgili problemlerin
çözülebilmesi için bazı temel ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tebliğde bu
ilkeler ele alınmakta, ortak bir ilke olarak “adalet”in önemi gözler önüne
serilmektedir.

 

 

 

Abstract

Existence of considerable differences among individuals and groups,
who have to live together in terms of world views, life style, and interests,
causes the phenomenon of coexistence to appear as a problem. For these
possible problems to be solved some fundamental principles are certainly
need. In this essay we study on these principles and consider “justice” as the
common principle.
Key Words
Living together, limited publicity decentralization, freedom of conscience,
tolerance, justice