Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Müsbeti Tesbit Menfiyi Nefyetmekle Başlar – Prof. Dr. Ahmet Battal

(Müsbet Hareket Alanının Yirmi Köşetaşı)

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi tarafından kavram dünyamıza kazandırılan “müsbet
hareket”in ne olduğunu anlamak, İslam dünyasında ve kısmen ülkemizde yaşanmakta
olan sosyal çalkantılar sebebiyle her geçen gün daha önemli hale gelmektedir.
Bu çalışmada, müsbet hareket kavramı, kavramın zıddı tesbit edilerek tarif
edilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Müsbet hareket, menfi, hareket, birlikte yaşama, sulh-i umumi, hürriyet, demokrasi

 

 

 

Abstract

Understanding the concept of “positive action” introduced into our
world by Bediüzzaman Said Nursi is getting more important due to social
unrests taking place in the Muslim world and partially in our country. In
this study the concept of positive action is being defined by determining
the opposite of the concept.
Key Words
Positive action, negative action, living together, the general peace, freedom,
and democracy,